Wyniki polskiego przemysłu gorsze niż zakładano

Wyniki polskiego przemysłu gorsze niż zakładano

Dodano:   /  Zmieniono: 
Spawacz
Spawacz Źródło:Fotolia / angelo.gi
Według danych Głównego Urzedu Statystycznego, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu w ujęciu rocznym w maju 2016 roku.

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w maju o 3,5% rok do roku, wobec oczekiwanego wzrostu o 4,3%. Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 13,7% rok do roku, wobec oczekiwano spadku o 11,5%.

"W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 17,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,5%, mebli – o 10,6%, artykułów spożywczych – o 9,1%, wyrobów z metali – o 8,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,7%" - napisano w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ubiegłego roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 24,8% (wobec wzrostu o 20,5% przed rokiem), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 10,5%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,3% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,0%.

"W stosunku do maja ubiegłego roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 16,5%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,1%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 9,8%" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews