Jesteś właścicielem nieruchomości leśnej? Możesz mieć problem z jej korzystną sprzedażą

Jesteś właścicielem nieruchomości leśnej? Możesz mieć problem z jej korzystną sprzedażą

Dodano:   /  Zmieniono: 

Nowa regulacja zawarta w Ustawie o lasach może stanowić problem dla właścicieli nieruchomości położonych choćby częściowo na terenach leśnych. Jest ryzyko, że – jeśli Lasy Państwowe postanowią skorzystać z prawa pierwokupu – nie będą oni mogli sprzedać działki za taką cenę, jakiej oczekują.

„W przypadku chęci zbycia takiej nieruchomości, zarówno w formie umowy sprzedaży, jak i za pomocą jednostronnego oświadczenia woli, obowiązkiem notariusza będzie zapytanie nadleśniczego, czy Lasy Państwowe zdecydują się na skorzystanie z prawa pierwokupu” – mówi serwisowi infoWire.pl dr Artur Muranowicz, radca prawny z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, sprzedający może spodziewać się znacznego wydłużenia czasu transakcji.

W Ustawie znalazł się zapis o tym, że Lasom Państwowym przysługuje ocena wartości rynkowej nieruchomości. Jeżeli skorzystają one z prawa pierwokupu i ustalona przez nie kwota będzie niższa niż ta proponowana przez sprzedającego, nie będzie mógł on zbyć nieruchomości za cenę, której oczekiwał i którą zawarł w umowie.

„Sprzedający, który nie zgodzi się na cenę Lasów Państwowych, ma dwa wyjścia – albo odstąpi od transakcji, albo sporządzi własny operat szacunkowy i w trybie sądowym wystąpi o ustalenie wartości nieruchomości na podstawie tych dwóch wycen. Będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami oraz znacznym wydłużeniem czasu sprzedaży” – informuje ekspert.

Zmiany uderzą przede wszystkim we właścicieli ziem położonych na obrzeżach dużych miast, gdzie spora część terenów to nieruchomości leśne.