KNF wprowadza komisarza do Bieszczadzkiej SKOK

KNF wprowadza komisarza do Bieszczadzkiej SKOK

Dodano:   /  Zmieniono: 15
Logo SKOK
Logo SKOK
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 19 września ustanowiła zarządcę komisarycznego w Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzka SKOK) – podała KNF.

"Na zarządcę komisarycznego w Bieszczadzkiej SKOK został powołany pan Leszek Nepelski. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" – czytamy w komunikacie.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej Bieszczadzkiej SKOK na dzień poprzedzający ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy.

KNF podkreśliła, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. "Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy" – czytamy w komunikacie.

Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu.

Źródło: ISBnews