III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku w dniach 22 i 23 września 2016 r.

III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku w dniach 22 i 23 września 2016 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Biznes, spotkanie
Biznes, spotkanie Źródło: Fotolia / DragonImages
Ponad tysiąc biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów i naukowców skupionych w jednym miejscu, przez dwa dni. 30 paneli tematycznych, wydarzenia towarzyszące, najlepsze start-upy, promocja wiedzy o gospodarce i przedsiębiorczości wśród młodzieży – III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku już za dwa miesiące.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku (Eastern Economic Congress – EEC) jest wielostronną, cykliczną debatą poświęconą perspektywicznemu regionowi Polski Wschodniej. Dwie pierwsze edycje wydarzenia zaowocowały wnioskami raportującymi kluczowe problemy, wyzwania i perspektywy dla pięciu województw, zdefiniowane z punktu widzenia mieszkańców tych ziem, a także Warszawy, Brukseli, Wilna czy Kijowa.

– W tym roku nieco inaczej chcemy sformułować główne nurty tematyczne Kongresu, wprowadzając kilka nieporuszonych dotychczas wątków. Skupimy się na dyskusji o aktualnych, długofalowych procesach uwarunkowanych geopolityką i historią, a zarazem zwrócimy uwagę na prądy, które choć pojawiły się stosunkowo niedawno, to wywrą znaczący wpływ na rozwój Polski Wschodniej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, prezes Grupy PTWP.

Najważniejsze debaty III Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmą zagadnienia takie jak: rola Wschodu, transgraniczne projekty współpracy, geopolityczne i gospodarcze problemy oraz zagrożenia dla europejskiej stabilizacji, kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia i turystyką.

Nowe tematy zaplanowanej na 22-23 września br. kongresowej dyskusji w Białymstoku to m.in.: wpływ na przyszłą sytuację wschodniej Polski licznych aspektów nowej strategii społeczno-gospodarczej państwa oraz rosnąca rola start-upów.

Po raz pierwszy Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku towarzyszyć będzie wydarzenie specjalne – TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 – unikatowe, jeśli chodzi o treść i formę, spotkanie ludzi zainteresowanych rozwojem młodej, innowacyjnej, kreatywnej polskiej przedsiębiorczości we wschodniej części kraju. Połączy merytoryczne wystąpienia oraz interakcję z uczestnikami Kongresu i nietypową promocję młodych polskich firm ze wschodniego makroregionu kraju.

TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 przyświeca idea możliwości pozyskania kapitału, wsparcia organizacyjnego i eksperckiego, zogniskowania na sobie uwagi mediów – pomocy w walidacji, pilotowaniu i wdrażaniu rozwiązań w start-upach. Oprócz szansy na rozwój biznesu to także możliwość budowy networkingowych kontaktów i długotrwałych relacji młodych przedsiębiorców z przedstawicielami dojrzałego biznesu, obecnego na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku.

Z inicjatyw rozpoczętych w poprzednich latach, kontynuowane na III Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku będą dwa konkursy: Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej – wyróżniający projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej – oraz TOP Pracodawcy Polski Wschodniej – honorujący firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy. Zgłoszenia do obu plebiscytów możliwe są do 29 lipca 2016 r.

Po raz drugi w historii organizacji Wschodniego Kongresu Gospodarczego, zrealizowany zostanie także projekt EEC – Liderzy Przyszłości w Białymstoku. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu.

– Włączając uczniów we Wschodni Kongres Gospodarczy, chcemy pokazać młodym ludziom, że i oni mogą już wkrótce stać się przedsiębiorcami, realnie wpływającymi na kształt miasta, regionu, kraju, a może nawet świata. Zwracamy tym samym uwagę na konieczność poszerzania oferty edukacji biznesowej dla młodych, kształcenia liderów przyszłości, którzy niedługo staną się nowym głosem w debacie publicznej i nową siłą napędową gospodarki – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, prezes Grupy PTWP.

III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku odbędzie się 22-23 września 2016 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

– Rolą wielkich konferencji nie jest sporządzanie szczegółowych recept. Ich cele to wzajemne wzbogacanie wiedzy, wzmacnianie dialogu między biznesem, politykami, nauką i mediami. Serdecznie zapraszamy do udziału w III Wschodnim Kongresie Gospodarczym – dodaje Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, prezes Grupy PTWP.

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl