GUS: PKB w trzecim kwartale wzrósł o 2,5 proc.

GUS: PKB w trzecim kwartale wzrósł o 2,5 proc.

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kw. 2016 roku o 2,5 proc. r/r wobec 3,1 proc. wzrostu w poprzednim kwartale – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

„PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,5 proc. w porównaniu z III kwartałem 2015 r. Prezentowany szacunek nie zmienił się” – czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku opublikowanego 15 listopada 2016 r., wzrost w III kw. wyniósł 2,5 proc. r/r. 

W III kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2 proc. – podał także GUS. 

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kw. br. zwiększyła się o 2,4 proc. r/r według danych niewyrównanych sezonowo, a według danych wyrównanych sezonowo zwiększyła się realnie o 0,5 proc. r/r. 

GUS skorygował także dane o wzroście PKB za poszczególne kwartały 2015 r. W ujęciu niewyrównanym sezonowo wzrost w kolejnych kwartałach ukształtował się następująco: 3,9 proc. (z wcześniej szacowanych 3,6 proc.) w I kw., 3,4 proc. (wobec wcześniejszych 3,1 proc.) w II kw., 3,7 proc. (wobec wcześniejszych 3,4 proc.) w III kw. i 4,6 proc. (wobec wcześniejszych 4,3 proc.) w IV kw.

Źródło: ISBnews
 3

Czytaj także