Michał Krupiński nowym szefem Pekao SA. Jest zgoda KNF

Michał Krupiński nowym szefem Pekao SA. Jest zgoda KNF

Placówka Banku Pekao
Placówka Banku Pekao Źródło:Newspix.pl / Konrad Koczywas
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa Banku Pekao.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA. W połowie czerwca br. rada nadzorcza Banku Pekao postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Michał Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa zarządu banku.

„Michał Krupiński posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie bankowości i finansów, które zdobywał w renomowanych instytucjach zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Jako prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w okresie od stycznia 2016 roku do marca 2017 przyczynił się do osiągnięcia najwyższych przychodów w historii spółki - 20 mld zł. Przeprowadził transakcje nabycia Banku Pekao S.A oraz BPH przez Alior Bank oraz współtworzył Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZU utrzymując najwyższy możliwy rating dla polskiej firmy” – podał bank Pekao.

W 2011 roku został prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Podczas pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie (2008-2011), jako członek rady dyrektorów (Alternate Executive Director) IBRD, IFC oraz MIGA, współdecydował o politykach oraz konkretnych projektach Banku Światowego podczas kryzysu finansowego. Jako wiceminister skarbu państwa w latach 2006-2007 był współautorem strategii dla sektora energetycznego oraz odpowiadał za jej realizację, w tym stworzenie Polskiej Grupy Energetycznej oraz 3 pozostałych grup energetycznych.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews