Te dane dla wielu mogą być zaskakujące. Sprawdź przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce

Te dane dla wielu mogą być zaskakujące. Sprawdź przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / Tomasz Zajda
Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w Polsce wyniósł 263,6 tys. zł w 2016 r. Majątek netto przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (60,6 tys. euro) stanowił ok. 58 proc. mediany majątku netto gospodarstwa domowego w strefie euro (104,1 tys. euro). Informacje na ten temat opublikował Narodowy Bank Polski.

Poszczególne składniki majątku są w zróżnicowanym stopniu w posiadaniu gospodarstw domowych. Większość gospodarstw domowych jest właścicielem głównego miejsca zamieszkania (79,2 proc.) oraz pojazdów samochodowych (65,8 proc.). Znacznie rzadziej respondenci deklarowali jako składniki swojego mienia przedmioty wartościowe (29,4 proc.), inne nieruchomości (24,3 proc.) czy też majątek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (20,4%). Aktywa finansowe posiada 90,8 proc. gospodarstw domowych, przy czym depozyty bankowe są najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych (84,9 proc. gospodarstw domowych), chociaż przeciętna wartość zakumulowanych w tej formie aktywów jest stosunkowo niewielka (12 tys. zł).

Okazuje się, że gospodarstwa domowe w Polsce należą do umiarkowanie majętnych na tle krajów strefy euro. Majątek netto przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (60,6 tys. euro) stanowił ok. 58 proc. mediany majątku netto gospodarstwa domowego w strefie euro (104,1 tys. euro). Najwyższym zasobem majątku netto, przypadającym na gospodarstwo domowe w strefie euro, odznaczają się Luksemburg (437,5 tys. euro), Belgia (217,9 tys. euro) i Malta (209,9 tys. euro). Natomiast polskie gospodarstwa domowe dysponują stosunkowo znacznym majątkiem na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie waha się on od 14,2 tys. euro dla Łotwy do 80,4 tys. euro w Słowenii.

W Polsce, podobnie jak w strefie euro, o wartości majątku netto decydują przede wszystkim aktywa rzeczowe, w tym w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania, zaś aktywa finansowe mają dużo mniejsze znaczenie w procesie akumulacji majątku. Relatywne znaczenie aktywów finansowych w majątku gospodarstw domowych w Polsce jest dodatkowo wyraźnie mniejsze (8,5 proc. majątku brutto) niż w strefie euro (17,8 proc.).

NBP zwrócił też uwagę, że w Polsce majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. W posiadaniu 10% najbardziej zasobnych gospodarstw domowych znajduje się 41 proc. całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1 proc.) całego majątku gospodarstw domowych.