PGNiG uzyskał przemysłowy przypływ gazu na odwiercie Przemyśl-290

PGNiG uzyskał przemysłowy przypływ gazu na odwiercie Przemyśl-290

Centrala PGNiG
Centrala PGNiG / Źródło: Mat. prasowe/PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło próby na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl–290 w okolicy Ujkowic koło Przemyśla. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min, podała spółka. Do końca roku planowane są jeszcze trzy odwierty.

„Wykonany na przełomie 2017 i 2018 r. odwiert o głębokości 2030 m jest już czwartym w tym rejonie, z którego uzyskano przypływy gazu w ilościach przemysłowych. Do końca roku PGNiG planuje wykonanie tam jeszcze trzech odwiertów, a wiercenie kolejnego rozpocznie się jeszcze w lutym” – czytamy w komunikacie.

Prace wiertnicze prowadzi Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG.Odwiert Przemyśl-290, dzięki zastosowaniu nowych technologii, ma umożliwić spółce wydobycie surowca z nowego horyzontu gazowego VIII w eksploatowanym od kilkudziesięciu lat złożu Przemyśl.

„Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmieniły nasz pogląd na temat budowy geologicznej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksploatację złoża przez kolejne dekady” – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Złoże Przemyśl jest największym złożem gazu w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości – zawartość metanu wynosi ok. 98-99 proc. Od początku eksploatacji ze złoża wydobyto ponad 64 mld Nm3 gazu, podano także.

Obecnie PGNiG posiada w kraju 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 – ropy naftowej a 48 – ropy i gazu. PGNiG ma również 9 koncesji na magazynowanie gazu ziemnego i 3 koncesje na składowanie odpadów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także