100 mld złotych na inwestycje dla polskich regionów węglowych? Kurtyka komentuje propozycję KE

100 mld złotych na inwestycje dla polskich regionów węglowych? Kurtyka komentuje propozycję KE

Zwały węgla (zdj. ilustracyjne)
Zwały węgla (zdj. ilustracyjne) Źródło: Fotolia / rastaman777
Propozycja Komisji Europejskiej ws. mechanizmu sprawiedliwej transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla pokazuje zrozumienie ze strony Komisji dla wyzwań, z którymi będą musiały zmierzyć się poszczególne regiony w Polsce, a kluczową rolę w ustaleniu ostatecznego kształtu mechanizmu odegra Parlament Europejski – uważa minister klimatu Michał Kurtyka. Według niego, propozycja ta oznacza, że możliwości inwestycyjne dla polskich regionów węglowych mogą wynieść nawet 100 mld zł.

– Propozycja Komisji Europejskiej ws. mechanizmu wsparcia transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla jest potwierdzeniem uznania przez naszych europejskich partnerów wyjątkowej sytuacji Polski. Nasza dobra pozycja w tych negocjacjach klimatycznych została odzwierciedlona w zaproponowanym podziale środków – powiedział Kurtyka. Wskazał przy tym, że zgodnie z przedstawioną wczoraj propozycją Komisji Europejskiej, możliwości inwestycyjne dla polskich regionów węglowych mogą wynieść nawet 100 mld zł.

– Propozycja ta pokazuje, że jest zrozumienie ze strony KE dla konkretnych wyzwań, z którymi będą musiały zmierzyć się poszczególne regiony w Polsce. W celu zagwarantowania sprawiedliwej transformacji dla wszystkich obywateli, musimy zapewnić lokalnym społeczeństwom, w rejonach uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych, warunki dalszego rozwoju. Trwają jeszcze negocjacje ws. ostatecznego podziału środków. Rola Parlamentu Europejskiego w finalizacji ostatecznego kształtu mechanizmu będzie kluczowa – podkreślił minister.

Przygotowanie planów transformacji dla regionów pomoże zidentyfikować regiony, w których są największe wyzwania. Ponadto regiony będą musiały wskazać potrzeby inwestycyjne, co zapewni lepsze wykorzystanie tych środków. Od jakości przedstawionych planów będzie zależeć możliwość wykorzystania środków przyznanych Polsce.

– Możliwość uzyskania tych kwot wpisuje się doskonale w naszą polską politykę regionalną - m.in. Program dla Śląska zyskuje możliwość potężnego źródła finansowania – dodał Kurtyka.

Komisja Europejska wzięła także pod uwagę potrzebę skorzystania ze wsparcia przez szerokie spektrum podmiotów, w tym firmy, które dotychczas nie miały możliwości uzyskania pomocy na takim poziomie, a często są dużymi pracodawcami w regionach węglowych.

– Mówiąc o sprawiedliwej transformacji mówimy o dużym zakresie działań, w tym również o inwestycjach w nowe zakłady produkcyjne (w tym w sektorach ETS), które stworzą dobrze płatne miejsca pracy w tych regionach. Chcemy ewolucji przemysłu, a nie jego likwidacji – zaznaczył minister.

Rada Europejska podczas posiedzenia w dniach 12-13 grudnia 2019 r. wyznaczyła cel osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej w 2050 r. Równocześnie Rada Europejska zdecydowała, że Polska nie została zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2050 r., przypomniano także.

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj tzw. mechanizm sprawiedliwej transformacji, który ma zapewnić ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021-2027 uruchomić co najmniej 100 mld euro inwestycji w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i złagodzić te skutki. Mechanizm sprawiedliwej transformacji będzie opierał się na trzech głównych źródłach finansowania: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który otrzyma nowe środki UE w wysokości 7,5 mld euro, specjalnym systemie sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU służącym uruchomieniu inwestycji o wartości do 45 mld euro oraz instrumencie pożyczkowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego gwarantowanym przez budżet UE, służącym uruchomieniu inwestycji o wartości 25-30 mld euro.

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także