Są unijne miliony na nowy start w biznesie, dla tych, którym nie wyszło

Są unijne miliony na nowy start w biznesie, dla tych, którym nie wyszło

Porównywanie wyników finansowych
Porównywanie wyników finansowych / Źródło: Fotolia / DragonImages
Można zgłaszać się do jednego z czterech projektów szkoleniowo-doradczych wyłonionych w ramach konkursu „Nowy start” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do wzięcia są unijne miliony dla tych, którzy próbują swoich sił w biznesie po raz kolejny.

O wsparcie ze środków unijnych mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Uczestnicy konkursu otrzymają 100 proc. dofinansowania z funduszy unijnych, które sprawi, że powrót na rynek będzie łatwiejszy. Budżet programu to 15 mln zł.

„Nowy start” to program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiony w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który należy do rządowej „Polityki Nowej Szansy”. Przedsiębiorcy, którzy po wcześniejszym niepowodzeniu, zdecydowali się ponownie wejść na rynek, po zgłoszeniu się do programu otrzymają pomoc w poznaniu przyczyn porażki – aby uniknąć kolejnej – i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy. Wsparcie może także pomóc w dostosowaniu działalności i pracowników do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji.

– To bardzo ważne, żeby zrozumieć, że przedsiębiorcy, którzy już raz sparzyli się w biznesie, mają zupełnie inne potrzeby niż ci, którzy wchodzą na rynek po raz pierwszy. Oni nie potrzebują uczyć się podstaw, tylko zrozumieć, co poszło nie tak. Szkolenia i doradztwo są im szczególnie potrzebne, bo dzięki nim mogą uniknąć błędów, które popełnili wcześniej – mówi Justyna Nosko, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Druga szansa

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęli w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Konkurs jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego.

– Dzięki temu projektowi setki niepowodzeń można przekuć w sukces. Ale to uda się tylko osobom, które maksymalnie wykorzystają swoje dotychczasowe doświadczenie oraz wiedzę zdobytą na naszych szkoleniach i sumiennie przygotują się na kolejne biznesowe wyzwania – dodaje Justyna Nosko.

Trzeba tylko znaleźć swojego operatora

Nabór jest prowadzony do 4 projektów przez operatorów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Pierwszy z ich, „Akademia pozytywnej zmiany”, ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność gospodarczą. Projekt zakłada objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym, ułatwiającym powrót na rynek, przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców. Nabór do „Akademii pozytywnej zmiany” kończy się 30 czerwca 2021 r.

Celem projektu „Profesjonalny start” jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 200 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2021 r.

Grupą docelową projektu „Nowy start – nowe perspektywy” jest 400 pracowników (z czego 140 to kobiety) z sektora MŚP, którzy ponownie podjęli działalność gospodarczą. Do 30 czerwca 2022 roku, dzięki zindywidualizowanemu wsparciu, jego uczestnicy będą podnosić zdolności adaptacyjne i wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Podobnie jak „Akademia pozytywnej zmiany” także „Profesjonalny start” jest adresowany do przedsiębiorców z całej Polski.

O wsparcie w projekcie „Ster na cel” mogą natomiast walczyć mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, którzy posiadają siedzibę na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego lub łódzkiego. Uczestnicy projektu dokonają analizy przyczyn poniesionych wcześniej niepowodzeń biznesowych i wyciągną z nich wnioski. Będą też mieli okazję uzupełnić braki w kompetencjach i umiejętnościach potrzebnych przedsiębiorcom. Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy. Kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Czytaj też:
Powstała prawnicza „tarcza antykryzysowa”. To apka dla pogubionych w nowych przepisach, darmowa
Czytaj też:
Sytuacja na rynku pracy bardziej stabilna. Mniej firm planuje zwolnienia. Cześć myśli już o podwyżkach

Opracował:
Źródło: PARP
 0

Czytaj także