Do tego rejestru trzeba wpisać spółkę do 13 lipca. Kara za zwłokę wynosi do... 1 miliona zł

Do tego rejestru trzeba wpisać spółkę do 13 lipca. Kara za zwłokę wynosi do... 1 miliona zł

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Shutterstock / Proxima Studio
Do 13 lipca 2020 każda spółka handlowa musi być zgłoszona do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jeżeli to nie zostanie zrobione, może zostać nałożona kara w wysokości do 1 mln zł.

Kogo dotyczy obowiązek?

Do rejestru musi być wpisana każda spółka handlowa, czyli spółka:

  1. jawna;
  2. partnerska;
  3. komandytowa;
  4. komandytowo-akcyjna;
  5. z ograniczoną odpowiedzialnością;
  6. akcyjna (z wyjątkami opisanymi poniżej).

Po wejściu w życie przepisów o prostych spółkach akcyjnych, także i te spółki trzeba będzie zgłaszać do rejestru.

Do rejestru nie trzeba zgłaszać publicznych spółek akcyjnych. Są to spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w Polsce.

Kogo wskazuje się w zgłoszeniu?

Do rejestru trzeba zgłosić beneficjentów rzeczywistych oraz osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Zawsze będą to osoby fizyczne. Np. jeżeli do reprezentowania spółki komandytowej uprawniona jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zgłoszeniu trzeba wskazać osoby fizyczne – wspólników oraz członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W większości przypadków ustalenie kto jest beneficjentem rzeczywistym lub reprezentantem spółki nie będzie sprawiało problemów. Niemniej pojawiają się również przypadki o bardzo skomplikowanej strukturze własnościowej. W takich sytuacjach lepiej skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem.

Każda spółka handlowa ma swoich beneficjentów rzeczywistych.

Kto zgłasza spółkę?

Spółkę mogą zgłosić do rejestru wyłącznie osoby uprawnione do jej reprezentowania. W różnych spółkach funkcjonują różne zasady reprezentacji. Przykładowo, jeżeli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest trzech członków zarządu, ale spółkę może reprezentować łącznie dwóch z nich, to zgłoszenie muszą podpisać dwaj członkowie zarządu. Jeżeli każdy z członków zarządu jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania spółki, to zgłoszenie może podpisać każdy z nich samodzielnie.

Jak zgłosić spółkę do rejestru?

Zgłoszenie można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Portal Podatkowy. Wnioski można podpisać wyłącznie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Żeby poprawnie podpisać zgłoszenie, wszystkie osoby, których podpis jest wymagany, muszą podpisać ten sam plik XML. Nie wystarczy, że każda z osób podpisze taki sam plik (czyli kopię pierwotnego pliku). Oznacza to, że podpisy muszą być złożone po kolei, a nie równolegle.

Do kiedy złożyć wniosek?

Spółka zarejestrowana w KRS 13 października 2019 r. lub później musi być zgłoszona do CRBR do siedmiu dni od wpisania jej do KRS.

Spółka zarejestrowana w KRS przed 13 października 2019 r. ma czas na rejestrację do 13 lipca 2020 r. Pierwotnie czas na rejestrację był do 13 kwietnia 2020 r., ale w związku z epidemią COVID-19 przedłużono go o trzy miesiące.

Co jeżeli nie złoży się wniosku na czas?

Na spółkę może być nałożona kara pieniężna nawet do 1 miliona zł.

Czytaj także:
10 największych podatników w Polsce. Te firmy wpłaciły do budżetu 47 miliardów zł
Czytaj także:
Prosta Spółka Akcyjna rok później, niż zakładano. Komisja poparła poprawki poselskie

Opracował:
Źródło: Allex.info

Czytaj także

 0