Ile będzie wynosić minimalna płaca w 2021 roku?

Ile będzie wynosić minimalna płaca w 2021 roku?

Pieniądze
Pieniądze Źródło:Fotolia / Tomasz Zajda
Minimalna płaca w górę. 2800 zł – tyle wynosi propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku, jaką Rada Ministrów przedłożyła do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

O ile wzrośnie płaca minimalna?

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosłoby o 200 zł w porównaniu do stawki obowiązującej w tym roku (2600 zł). To oznacza wzrost o 7,7 proc.

W relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 53,2 proc.

O ile wzrośnie minimalna stawka godzinowa za pracę?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje także wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów stawka godzinowa wzrosłaby w 2021 roku z 17 zł do 18,30 zł, czyli o 1,30 zł.

Płaca minimalna 2021. Czy dezycję została już podjęta?

Nie, teraz czas na negocjacje. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów jest zobowiązana każdego roku przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

W związku ze zmianą harmonogramu prac nad budżetem państwa na rok 2021 spowodowaną sytuację epidemiologiczną, zmianie uległy niektóre terminy prac dotyczące ustalenia minimalnego wynagrodzenia na rok 2021. Specustawa zmieniła termin przekazania propozycji przez Radę Ministrów Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji z 15 czerwca na 31 lipca 2020 roku.

Płaca minimalna 2021. Ile dni mają partnerzy na negocjacje?

Po otrzymaniu propozycji rządu partnerzy społeczni mają 10 dni (przed zmianą było 30) na negocjacje i uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku porozumienia partnerów społecznych wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłaszane są w obwieszczeniu szefa rządu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w terminie do 15 września.

Jak powstają wskaźniki płacy minimalnej?

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej są ustalane w oparciu o aktualne i prognozowane wielkości makroekonomiczne (przyjmowane przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły), w tym m.in. o prognozowane na rok przyszły wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przyrostu realnego PKB. Szczegółowy mechanizm obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej określa ustawa.

Czytaj też:
Rząd przyjął założenia do projekt budżetu na 2021 roku. Co z inflacją i wzrostem wynagrodzeń?