Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour i inni zawalczą o środowisko. Powstał Polski Pakt Plastikowy

Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour i inni zawalczą o środowisko. Powstał Polski Pakt Plastikowy

Żywność w plastiku
Żywność w plastiku Źródło:Shutterstock / Goncharov_Artem
Powołany właśnie Polski Pakt Plastikowy dołącza do globalnej inicjatywy Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Akces do Paktu zgłosiły najpopularniejsze sieci handlowe w Polsce.

Od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie 9,2 miliarda ton plastiku, który w większości – po jednorazowym użyciu – trafiał na wysypiska śmieci czy do oceanów. Problem ten dostrzegają rządy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i konsumenci na świecie, ale również w Polsce. Dlatego 10 września, wzorem innych państw, z inicjatywy różnych środowisk powołano wspólną inicjatywę – Polski Pakt Plastikowy, który jednocześnie dołączył do najważniejszej międzynarodowej inicjatywy środowiskowej Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Pakt stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza 6 wspólnych celów dla członków Paktu do roku 2025. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów.

Mamy problem z plastikiem

Przez ostatnie 70 lat do recyklingu globalnie trafiało tylko 10 proc. tworzyw sztucznych. Reszta zaśmieciła środowisko naturalne jako odpady. Problem nadmiernego zanieczyszczenia planety plastikiem dostrzegają też polscy konsumenci – 59 proc. z nich wskazuje go jako jedno z pięciu najważniejszych wyzwań środowiskowych.

Odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach to zadanie i wyzwanie zarówno dla biznesu, który je wytwarza i użytkuje, jak i dla konsumentów segregujących odpady opakowaniowe po ich wykorzystaniu. Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego chcą inicjować działania mające na celu zamykanie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych i zrealizować zadania związane z efektywną redukcją użycia pierwotnych tworzyw sztucznych na polskim rynku. Plan działania do roku 2025 jest ambitny i wykracza poza obowiązujące przepisy.

Czeka nas (r)ewolucja na rynku opakowań z plastiku

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych w obszarze opakowań. Tworzy ją grupa 12 firm: od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku, które wprowadzają na polski rynek aż 1/5 wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych.

Towarzyszy im grono instytucji – organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki. Koncentrują działania na ograniczeniu użycia plastiku, pracy nad innowacjami i sprawianiu, aby plastik krążył w obiegu zamkniętym.

– Wierzymy, że angażowanie kolejnych firm, instytucji i administracji a także realna i efektywna współpraca wszystkich stron może doprowadzić do zmiany modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce. Członkowie Paktu to firmy, które już od lat podejmują liczne działania w tym obszarze. Ich zaangażowanie w Pakt to wyraz większych ambicji i decyzja o inicjowaniu wspólnych projektów, niemożliwych do realizacji przez pojedyncze podmioty. Czas bowiem na zdecydowane działanie – tu i teraz. Cele strategiczne Polskiego Paktu Plastikowego to ambitny, bardzo konkretny plan działania – mówi Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting, inicjator „Kampanii 17 Celów”.

Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań:

  • ograniczanie użycia tworzyw sztucznych,
  • innowacje
  • tworzenie obiegu zamkniętego.

Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

6 celów strategicznych Paktu:

Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

Drugi natomiast obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30 proc. użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

Trzeci cel to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100 proc. opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25 proc.

a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55 proc. na polskim rynku.

Ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy bowiem postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów.

Światowa sieć

10 września Polski Pakt oficjalnie dołączył do światowej inicjatywy Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Tym samym stał się częścią ambitnego programu, który od lat dąży do racjonalnego i prośrodowiskowego gospodarowania obiegiem tworzyw i spełnienia Globalnego Zobowiązania dot. nowej gospodarki tworzywami sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment).

Z Fundacją globalnie współpracuje ponad 400 firm – odpowiedzialnych za wprowadzanie 20 proc. opakowań na światowe rynki, rządy wielu krajów, organizacje pozarządowe i branżowe, ośrodki naukowe i inwestorzy.

Polski Pakt Plastikowy: należą wszyscy głównie gracze

Polski Pakt zrzesza następujące firmy jako członków: Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska oraz 20 instytucji jako członków wspierających, wśród nich są organizacje pozarządowe, biznesowe i uczelnie wyższe.

Czytaj też:
Największy na świecie producent żywności odchodzi od plastiku w opakowaniach