Opieka wytchnieniowa bardziej dostępna. Ale czas na składanie wniosków tylko do środy

Opieka wytchnieniowa bardziej dostępna. Ale czas na składanie wniosków tylko do środy

Odpoczynek starszej osoby nad morzem
Odpoczynek starszej osoby nad morzem Źródło: Gov.pl
Program „Opieka wytchnieniowa” trwa. Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych może być dofinansowane. Trzeba się jednak pospieszyć.

„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. – Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Jeszcze niedawno tylko nieliczne samorządy oferowały – we własnym zakresie – wsparcie na zasadzie opieki wytchnieniowej. Uruchomiony w 2019 r. program to wsparcie z prawdziwego zdarzenia. W tegorocznej edycji rozszerzamy dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z programu „Opieka wytchnieniowa” mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Jak to działa?

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:

1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?

W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

– Do tej pory było to łącznie 240 godzin na opiekę świadczoną w ramach pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa i wsparcia w zakresie nauki m.in. pielęgnacji czy dietetyki – tłumaczy wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodaje, po przekroczeniu limitu godzin gmina/powiat może przyznać kolejne godziny usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Informacja dla gmin – jakie dofinansowanie?

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług. Program realizowany jest od 6 marca do końca 2020 roku.

Możliwość składania wniosków przez opiekunów, o skorzystanie z programu „Opieka wytchnieniowa” mija 30 września 2020 roku.

Czytaj też:
Rok temu amputowano mu nogę, dzisiaj wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. Zatańczy bez protezy

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także