Jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych? Oto przyjazny poradnik

Jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych? Oto przyjazny poradnik

Hipoteka
Hipoteka / Źródło: Fotolia / Gina Sanders
Konsument, który ma kredyt, a stracił pracę lub inne główne źródło dochodu, może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego nawet na trzy miesiące. Jak powinien się do tego zabrać?

Jeśli spełniasz się kryteria wskazane poniżej, trzeba złożyć wniosek w swoim banku – koniecznie upewniając się, że zawieszenie dotyczy darmowych, ustawowych wakacji kredytowych, nie zaś bankowego odroczenia spłaty kredytu, za które będzie trzeba zapłacić.

Przypomnijmy, możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej to tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”, przyjęte w czerwcu 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Rozwiązanie to daje konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat. Może z niego skorzystać osoba, która w wyniku pandemii straciła pracę lub inne główne źródło dochodu.

– Zachęcam do korzystania z ustawowych wakacji kredytowych, które zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i konsumenckiego na trzy miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy odsetek na rzecz banku, to znacząca ulga dla wielu rodzin w trudnych sytuacjach, która daje czas niezbędny do znalezienia nowych źródeł utrzymania. O to rozwiązanie walczyliśmy, w drugiej fali pandemii może się okazać pomocne dla tych konsumentów, którzy dotychczas z niego nie korzystali. To ważne narzędzie wsparcia dla Polaków, które w przeciwieństwie do tzw. bankowych wakacji kredytowych jest rozwiązaniem darmowym – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawowe wakacje kredytowe. Obowiązujące zasady

Rozwiązanie jest przeznaczone dla konsumentów, którzy po 13 marca 2020 r. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu.

W ramach ustawowych wakacji można zawiesić wykonywanie umowy jednego kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki), jednego hipotecznego i jednego kredytu w rozumieniu art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Rozwiązanie dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 roku, jeśli termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W przypadku, gdy kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty hipoteczne waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, może skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

Kredyt można zawiesić maksymalnie na 3 miesiące. To do konsumenta należy wybór czy będzie to 1, 2 czy 3 miesiące. W okresie ustawowych wakacji kredytowych instytucja finansowa nie może naliczać odsetek ani pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z kredytem (dzięki temu konsument ma zapewnioną ciągłość ochrony ubezpieczeniowej).

Procedura krok po kroku

  • Złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe do instytucji finansowej.
  • Jeżeli utraciło się po 13 marca 2020 r. pracę lub inne główne źródło dochodu, bank zawiesza wykonanie umowy od chwili otrzymania wniosku.
  • W ciągu 14 dni bank potwierdza, że otrzymał wniosek i zawiesił wykonanie umowy.
  • Jeśli miało się ubezpieczenie związane z kredytem, bank poinformuje o wysokości składki, którą trzeba opłacać.
  • Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.

Czytaj też:
Frankowicze walczą z bankami. Rzecznik Finansowy podaje dane

Źródło: UOKIK
 0

Czytaj także