Obowiązkowa kwarantanna do 17 stycznia. Kto jest z niej wyłączony?

Obowiązkowa kwarantanna do 17 stycznia. Kto jest z niej wyłączony?

Granica Polski, zdjęcie ilustracyjne
Granica Polski, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Sahara Frost
Rząd wprowadził nowe obostrzenia dotyczące wjeżdżania na terytorium Polski. Będą obowiązywać od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Doprecyzowano wytyczne dotyczące kwarantanny. Wielu przyjeżdżających zostało z niej wyłączonych.

W „Dzienniku Ustaw” opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczegółowo określa ono zasady kwarantanny, której podlegają wszyscy wjeżdżający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kwarantanna. Ile musi trwać i do kiedy obowiązuje?

Kwarantanna trwa 10 dni i jest obowiązkowa do 17 stycznia 2021 roku. Termin jej rozpoczęcia to dzień następujący po dniu przekroczenia granicy państwa.

Obowiązek kwarantanny. Kto jest z niego wyłączony?

Rząd zdecydował o wyłączeniach z obowiązkowej kwarantanny. Nie będą jej podlegać:

 • Załogi samolotów
 • Rybacy i marynarze
 • Osoby pracujące na statkach i morskich platformach wydobywczych
 • Członkowie załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
 • Osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminali gazowych, sieci przesyłowych i naftowych
 • Kierowcy zawodowi
 • Obsada pociągów
 • Kierowców zawodowi pojazdów do 3,5 tony
 • Kierowcy zawodowi busów (pojazdów powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą).

Kwarantanna nie będzie obejmować także

 • Pracowników rolnych (jeśli gospodarstwo znajduje się po obu stronach granicy),
 • Mundurowych (żołnierzy, policjantów, strażników granicznych i innych),
 • Dyplomatów i ich rodziny,
 • Inspektorów administracji morskiej,
 • Uczniów uczących się w Rzeczypospolitej Polskiej i ich opiekunów,
 • Studentów,
 • Naukowców,
 • Konserwatorów zabytków,
 • Sportowców i członków ekip sportowych,
 • Medyków,
 • Zaszczepionych na COVID-19,
 • Osoby przystępujące w Polsce do egzaminu zawodowego,
 • Przybyszy ze strefy Schengen w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Czytaj też:
Obowiązek kwarantanny po wjeździe do Polski do 17 stycznia. Kto mu podlega?