Dofinansowanie 1500 zł na komputer dla dziecka. Dziś mija termin

Dofinansowanie 1500 zł na komputer dla dziecka. Dziś mija termin

Nauka zdalna
Nauka zdalna Źródło:Shutterstock / Hananeko_Studio
Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej mija 30 grudnia – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnik spełniający warunki, musi złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w biurze powiatowym ARiMR. Ważne, by wniosek wpłynął do 30 grudnia, ponieważ o dotrzymaniu terminu decyduje data jego dostarczenia. To wystarczy, by rolnik mógł otrzymać pieniądze na zakup komputera, a jeżeli komputer został już kupiony, ale nie wcześniej niż 10 grudnia, będzie mógł zrefundować koszty jego nabycia.

Dofinansowanie do komputera. Co można kupić?

Dofinansowanie można otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 29 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło ponad 23 tys. wniosków.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Jakie są warunki przyznania pomocy?

Pomoc przysługuje rodzinie, która:

  • przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych;
  • jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • dochód na jedną osobę nie przekracza 1,2 tys. zł na miesiąc.

Z dotacji może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego – ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż od 10.12.2020 r.

Czytaj też:
Odmrożenie kraju w styczniu? Dr Franciszek Rakowski: Jeśli odpuścimy, trzecią falę epidemii mamy jak w banku