Instrument na rzecz Odbudowy przyjęty przez Parlament Europejski. Do wykorzystania 672,5 mld euro

Instrument na rzecz Odbudowy przyjęty przez Parlament Europejski. Do wykorzystania 672,5 mld euro

Parlament Europejski
Parlament Europejski / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Parlament Europejski zaakceptował zasady działania Instrumentu na rzecz Odbudowy, który ma być pomocą dla państw w trakcie pandemii koronawirusa. UE wymaga, by 37 proc. z tych pieniędzy w każdym planie krajowym przeznaczono na klimat.

zatwierdził w środę 10 lutego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który opiewa na 672,5 miliarda euro w dotacjach i pożyczkach na złagodzenie skutków pandemii. Rozporządzenie dotyczące celów i zasad dostępu do tego instrumentu przyjęto przy 582 głosach „za”, 40 „przeciw” i 69 wstrzymujących się.

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę, wejdzie ono w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Instrument na rzecz Odbudowy – jak będą rozdysponowane pieniądze?

Jak podkreśla w komunikacie Parlament Europejski, 672,5 miliarda euro będzie dostępne w postaci dotacji i pożyczek na przedsięwzięcia krajowe „mające złagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii” COVID-19. Jednocześnie będzie też można te środki kierować na projekty pokrewne, których realizacja rozpoczęła się 1 lutego 2020 r. lub później.

Pieniądze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będą dostępne dla państw członkowskich przez trzy lata, a rządy wspólnoty będą mogły zwracać zaliczki w wysokości do 13 proc. na realizację swoich planów odbudowy.

Parlament Europejski wyliczył też, które projekty mogą być finansowane w ramach funduszu. Dotyczą one:

  • zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności),
  • transformacji cyfrowej,
  • spójności gospodarczej i konkurencyjności,
  • spójności społecznej i terytorialnej,
  • bezpośrednich reakcji na kryzys i wspierają przygotowanie się do niego,
  • polityki względem dzieci i młodzieży.

„W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu należy przeznaczyć na klimat, a co najmniej 20 proc. – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych” – opisuje PE.

Źródło: WPROST.pl
+
 0

Czytaj także