Ile pieniędzy ojciec Tadeusz Rydzyk dostał z Lasów Państwowych?

Ile pieniędzy ojciec Tadeusz Rydzyk dostał z Lasów Państwowych?

Ojciec Tadeusz Rydzyk (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Parlamentarzysta Krzysztof Brejza spytał Lasy Państwowe, ile przekazały pieniędzy firmom ojca Tadeusza Rydzyka, redemptorysty z Torunia. Senator otrzymał odpowiedź.

Na interpelację senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy odpowiedziały Lasy Państwowe. Na pytanie odpowiedziały publicznie, w środkach masowego przekazu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie ma osobowości prawnej. Finansuje się samo, na czele stoi dyrektor generalny, który jest powoływany przez ministra środowiska i klimatu.

„Samofinansowanie w Lasach Państwowych jest możliwe dzięki istnieniu tzw. funduszu leśnego. Nadleśnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują tam nadwyżki, które są potem wykorzystywane przez inne jednostki. Z funduszu finansowane są także inne przedsięwzięcia, w tym ogólnokrajowe – np. edukacja, badania naukowe, tworzenie infrastruktury, sporządzanie planów urządzenia lasu. Dzięki takiemu modelowi Lasy Państwowe nie obciążają budżetu państwa – środki pochodzące ze sprzedaży drewna są przeznaczane na inne zadania, jakie ma do spełnienia organizacja”, czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Jak poinformował media, jednocześnie odpowiadając na interpelację senatora Brejzy, dyrektor generalnego Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, fundacje ojca Tadeusza Rydzyka zostały wsparte kwotą blisko 0,5 mln zł.

0,5 mln zł dla różnych spółek

428,5 tys. zł trafiło do Fundacji Lux Veritatis. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych zapłaciło w 2017 roku 120 tys. zł za współorganizację konferencji naukowej „Jeszcze Polska nie zginęła - wieś”.


W 2020 roku 122 tys. zł kosztowała produkcja i emisja trzech odcinków programu o zadaniach i roli LP w prowadzeniu gospodarki leśnej w telewizji Trwam.

Nadro Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu oraz jej nadleśnictwa wydały 71 340 zł na produkcję i emisję 10 filmów o tematyce związanej z lasem i gospodarką leśną w tej samej telewizji.

Do spółki Bonum trafiło 20 tys. zł na usługi gastronomiczne i nocleg. Wydawca „Naszego Dziennika” (spółka Spes) otrzymała 16,5 tys. zł. A Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu i Radomiu, a także Nadleśnictwo Rybnik wydały ponad 7,4 tys. zł na publikację ogłoszeń urzędowych.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wydało 20 tys. zł w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na promocję Lasów Państwowych.

„Sprawny drwal, król wyrębu”, skomentował pytający Lasy Państwowe Krzysztof Brejza.

Czytaj też:
Tadeusz Rydzyk: Co się dzieje na ulicach? To są satanistyczne orgie

Źródło: TVN24 / Lasy Państwowe
 1

Czytaj także