Zasiłek opiekuńczy wydłużony. Jest nowy termin obowiązywania świadczenia

Zasiłek opiekuńczy wydłużony. Jest nowy termin obowiązywania świadczenia

Kobieta opiekująca się dzieckiem
Kobieta opiekująca się dzieckiem / Źródło: Shutterstock / Dragana Gordic
Do 9 maja, czyli o kolejne 2 tygodnie, rząd wydłużył możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy został przedłużony z powodu trwającej pandemii COVID-19. Przysługuje on w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół czy klubów dziecięcych. Jeśli jedno z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, zasiłek nie przysługuje (gdy rodzic jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego/wychowawczego). Nie przysługuje także, jeśli placówka jest w stanie zagwarantować opiekę.

Zasiłek opiekuńczy. Jak go dostać?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć u swojego płatnika składek (to może być pracodawca, zleceniodawca, może być także oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem) wniosek. Oświadczenie o sprawowaniu opieki jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli ktoś prowadzi działalność pozarolniczą składa oświadczenie w ZUS. Jak informuje Zakład dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku, który jest przyznawany na zasadach ogólnych.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został przedłużony do 9 maja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj też:
Żłobki i przedszkola będą otwarte. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Źródło: Gov.pl
+
 0

Czytaj także