Rząd przyjął projekt budżetu na 2022. Ile wyniesie deficyt, jaka prognozowana inflacja?

Rząd przyjął projekt budżetu na 2022. Ile wyniesie deficyt, jaka prognozowana inflacja?

Konferencja ministra finansów
Konferencja ministra finansów Źródło: Twitter
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 30 mld zł. Zwiększą się wydatki na służbę zdrowia i obronę, utrzymane zostaną dotychczasowe programy socjalne.

W 2022 roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł. Wydatki zostały zaplanowane na 512,4 mld zł, a deficyt ma wynieść nie więcej niż 31 mld zł, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. W 2022 roku deficyt sektora general government ma wynieść 2,8 proc. PKB, natomiast dług publiczny 56,6 proc. PKB.

Na konferencji prasowej mówili o tym minister finansów Tadeusz Kościński i wiceminister finansów Sebastian Skuza.

- W budżecie na 2022 r. nie używamy już terminologii z polskiej Ustawy o finansach publicznych, tylko używamy terminologii i zasad z Unii Europejskiej, tzw. general government. Tu wchodzi całe zadłużenie, nie ma wyjątków. Prognozujemy, że dług publiczny w przyszłym roku będzie na poziomie 56,6 proc. PKB. Średnia dla całej UE to 92 proc., a w krajach strefy euro – to ponad 100 proc – podkreślił minister finansów Tadeusz Kościński. – To nie jest czas na konsolidację fiskalną – dodał.

twitter

Inflacja ma w przyszłym roku wynieść średniorocznie 3,3 proc., a polska gospodarka powinna zdaniem rządu urosnąć o 4,6 proc.

- W budżecie przewidziano kontynuację dodatkowych programów społecznych, np. Program Rodzina 500 +, ale też nowy program, jakim jest Kapitał Opiekuńczy. Jego koszt to 3,2 mld zł. Zwiększamy nakłady na służbę zdrowia, wyniosą one 5,75 proc. PKB. Nakłady te będą pewnie jeszcze wyższe, po przyjęciu Polskiego Ładu będą dodatkowe środki – powiedział Skuza.

Dodał, że przewidziano także środki na zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej o 4,4 proc. oraz przeznaczenie 2,2 proc. PKB na obronę. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce zapisano na poziomie 5 922 zł. Emerytury mają być z kolei waloryzowane wskaźnikiem 4,9 proc.

Konstytucja wymaga, by projekt budżetu na rok następny powinien zostać przekazany do Sejmu najpóźniej do końca września.

S&P podwyższyło prognozę dla Polski

Minister Kościński pochwalił się też korzystną dla Polski prognozą agencji S&P. Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok o 0,6 pkt proc. do 5,1 proc. wobec 4,5 proc. oczekiwanych w czerwcu 2021 r.

- W projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok założyliśmy wzrost PKB o 4,9 proc. w 2021 r. i 4,6 proc. w 2022 r. Swoje prognozy podniosły też ostatnio agencje ratingowe. Sytuacja w całym sektorze finansów publicznych, w tym też sytuacja budżetowa, jest stabilna – powiedział.

Zdaniem S&P Global Ratings, Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe na początku 2022 roku. Agencja prognozuje, że PKB Polski wzrośnie w 2023 r. o 3,3 proc., zaś w 2024 r. – o 2,2 proc.

„Zrewidowaliśmy naszą prognozę PKB dla Polski na 2021 r. do 5,1 proc., podczas gdy prognoza na 2022 r. pozostaje prawie na niezmienionym poziomie 5,3 proc. Oczekujemy, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w horyzoncie prognozy, do czego przyczyni się silny rynek pracy i luźna polityka fiskalna” – czytamy.

Czytaj też:
Polski budżet z rekordową nadwyżką. Ministerstwo nie zakładało, że to się uda

 0

Czytaj także