Polski budżet z rekordową nadwyżką. Ministerstwo nie zakładało, że to się uda

Polski budżet z rekordową nadwyżką. Ministerstwo nie zakładało, że to się uda

Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński / Źródło: Newspix.pl
Rekordową nadwyżkę w wysokości 43,4 mld zł odnotował polski budżet po ośmiu miesiącach tego roku. To efekt przede wszystkim nadspodziewanie dobrych dochodów w kasie państwa.

Ekonomiści podkreślają, że dynamiczny wzrost dochodów podatkowych to przede wszystkim efekt szybszego niż się spodziewano, odbicia gospodarki i rynku pracy po pandemii. Jest też druga strona medalu – wysoka inflacja, która bywa nazywana ukrytym podatkiem – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Właśnie ten wskaźnik pokazuje, jak bardzo może się pomylić Ministerstwo Finansów w swoich prognozach. We wrześniu zeszłego roku przewidywało ono, że inflacja wyniesie 1,8 proc. a przekroczyła ona już 5 proc.

Korzystając z dobrej sytuacji, rząd chce zwiększyć wydatki. Rada Ministrów przyjęła nowelizację, w której założyła, że wpływy do kasy państwa będą o 63 mld zł większe niż rok wcześniej i o 78 mld zł większe niż w pierwotnym planie na ten rok, a wydatki o 19 mld zł większe niż w kryzysowym 2020 r. i o 37 mld zł większe niż zakładały wcześniejsze plany.

Dodatkowe środki na infrastrukturę i nagrody dla urzędników

Zwiększone dochody budżetu państwa mają zostać wydane na zmniejszenie planowego w ustawie budżetowej na rok 2021 deficytu, ale także zwiększenie nakładów na wydatki na:

  • Drogi i kolej - zakłada się wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego. Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych będzie także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa.
  • Kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
  • Dodatkowe wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych, co stanowić będzie pozytywny impuls dla gospodarki i umożliwi lepszą współpracę pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami.
  • Zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie kultury, rolnictwa czy też górnictwo węgla kamiennego.
  • Przekazanie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w tzw. budżetówce z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
  • Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Wsparcie samorządów w realizacji zadań własnych JST poprzez przyznanie dodatkowych środków subwencyjnych.

Czytaj też:
Rząd znalazł dodatkowe pieniądze. Nowelizacja budżetu pozwoli na budowę dróg i wypłacenie nagród dla urzędników

Źródło: Rzeczpospolita
 1

Czytaj także