Rząd znalazł dodatkowe pieniądze. Nowelizacja budżetu pozwoli na budowę dróg i wypłacenie nagród dla urzędników

Rząd znalazł dodatkowe pieniądze. Nowelizacja budżetu pozwoli na budowę dróg i wypłacenie nagród dla urzędników

Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński Źródło:Newspix.pl
Rada Ministrów zajmie się dziś projektem nowelizacji budżetu na 2021 rok. Jak wynika z najnowszych wyliczeń, dochody są wyższe, niż pierwotnie zakładano.

Na podstawie wstępnych danych z wykonania budżetu państwa można oczekiwać, że w całym roku bieżącym dochody budżetu mogą być większe od planowanych w ustawie budżetowej. W wykazie prac RM podkreślono, że wyższy wzrost gospodarczy bezpośrednio przekłada się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników - zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Wyższe okazują się również dochody z aukcji CO2, dywidendy i wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Rząd wskazuje na potrzebę prowadzenia polityki budżetowej, wspierającej wzrost gospodarczy, wspierania działań inwestycyjnych oraz likwidowania skutków pandemii.

Dodatkowe środki na infrastrukturę i nagrody dla urzędników

Zwiększone dochody budżetu państwa mają zostać wydane na zmniejszenie planowego w ustawie budżetowej na rok 2021 deficytu, ale także zwiększenie nakładów na wydatki na:

  • Drogi i kolej - zakłada się wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego. Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych będzie także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa.
  • Kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
  • Dodatkowe wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych, co stanowić będzie pozytywny impuls dla gospodarki i umożliwi lepszą współpracę pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami.
  • Zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie kultury, rolnictwa czy też górnictwo węgla kamiennego.
  • Przekazanie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w tzw. budżetówce z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
  • Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Wsparcie samorządów w realizacji zadań własnych JST poprzez przyznanie dodatkowych środków subwencyjnych.

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 1,8 proc. Wzrost inwestycji ma wynieść 4 proc. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł. Zgodnie z ustawą, deficyt ma wynieść 82,3 mld zł.

20 września minister finansów Tadeusz Kościński w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach poinformował, że po tym, jak w budżecie państwa na koniec lipca 2021 r. odnotowano 35,25 mld zł nadwyżki, tendencja w tym zakresie została podtrzymana.

Czytaj też:
Budowa dróg. Jeśli pogoda pozwoli, dostaniemy więcej dróg, niż obiecała GDDKiA