Mieszkanie bez wkładu własnego. Senat poparł projekt, został tylko podpis prezydenta

Mieszkanie bez wkładu własnego. Senat poparł projekt, został tylko podpis prezydenta

Budowa, zdjęcie ilustracyjne
Budowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / Karol Serewis
Senat – co zdarza się rzadko – nie zgłosił poprawek do projektu, który przyszedł z Sejmu. Chodzi o ustawę dotyczącą mieszkania bez wkładu własnego, jeden z elementów Polskiego Ładu.

poparł – bez poprawek – ustawę zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. Teraz wystarczy jedynie podpis prezydenta, by ustawa weszła w życie.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy, czyli mieszkanie bez wkładu własnego

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu . W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz że nie może to być więcej niż 20 proc. finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci – 75 m2, czworga – 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci – bez limitu.

Mieszkanie bez wkładu własnego. Na jakich zasadach?

Część kredytu BGK – zgodnie z ustawą – ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego – 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.

Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.

W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

Czytaj też:
BGK da gwarancję wkładu własnego, ale mieszkań spełniających warunki właściwie nie ma