Orlen i PGNiG się połączą. Podpisano porozumienie

Orlen i PGNiG się połączą. Podpisano porozumienie

Orlen
Orlen Źródło:Materiały partnera
Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia. Majątek PGNiG zostanie przeniesiony do Orlenu.

Połączenie energetycznych gigantów zakłada przekazanie całego majątku PGNiG Orlenowi w zamian za przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNIG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej.

„Przy czym liczba przyznanych akcji połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia” - czytamy w komunikacie Orlenu.

Przyznawane akcje będą pochodziły z nowej emisji, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG.

UOKiK się zgadza

W marcu PKN Orlen otrzymał pozytywną warunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu z PGNiG.

Czytaj też:
Węgrzy przejmują Lotos. Jest zielone światło Komisji Europejskiej

– Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez spółkę i PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad Gas Storage Poland Sp. z o.o., spółki zależnej PGNiG, której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania gazu ziemnego – poinformował koncern.

Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką.

Połączenie Orlenu z PGNiG

List intencyjny w sprawie połączenia Orlen, PGNiG i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 roku. Rok później podpisano umowę o współpracy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Orlen jest już o krok od przejęcia Lotosu. Na fuzję zgodzili się już akcjonariusze obu spółek. Jeśli plany przejęcia PGNiG się powiodą, w Polsce powstanie energetyczny gigant.