Wakacje kredytowe. Do UOKiK wpłynęło 600 skarg

Wakacje kredytowe. Do UOKiK wpłynęło 600 skarg

UOKiK
UOKiK Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 600 skarg w sprawie wniosków o wakacje kredytowe.

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, większość skarg w sprawie wniosków o wakacje kredytowe dotyczy problemów z elektronicznym systemem składania takich wniosków. Klienci skarżą się też na to, że banki wymagają złożenia kilku wniosków na każdą odroczoną ratę.

Urzędnicy zwracają uwagę na fakt, że to klient decyduje, czy chce złożyć jeden wniosek o odroczenie wszystkich rat kredytu, czy też woli osobno składać wniosek na każdą.

– Jednak konsumenci zgłaszają do UOKiK, że dostali harmonogram spłat, w których raty odsetkowe w kolejnych miesiącach po zawieszeniu są znacznie wyższe niż przed nim lub po zakończeniu wakacji bank przewiduje tylko pobieranie odsetek – wyjaśnia PAP rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch.

Do UOKiK wpływają też sygnały, że banki straszą klientów negatywnymi konsekwencjami skorzystania z przerwy w spłacaniu kredytu.

Komu przysługują wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe przysługują wszystkim osobom, które podpisały umowę kredytu hipotecznego na nieruchomość, w jakiej planują zamieszkać lub już mieszkają. Opisywana forma wsparcia nie obejmuje wynajmujących.

Możliwość odroczenia spłat kredytu hipotecznego nie jest też dostępna dla „nowych kredytobiorców”, tj. osób, które podjęły się takiego zobowiązania po 1 lipca 2022 roku. Innym ograniczeniem jest długość trwania umowy kredytowej – jeżeli ostatnia rata ma mieć miejsce w okresie 6. miesięcy od dnia, w którym Ustawa wchodzi w życie (28 lipca 2022), kredytobiorcy nie przysługuje zwłoka w płatnościach.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. We wniosku należy oznaczyć zarówno kredytobiorcę, bank, jak i numer umowy kredytowej – należy wskazać dokładnie okres lub okresy zawieszenia rat. We wniosku musi się także znaleźć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które mówi o tym, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Czytaj też:
Wakacje kredytowe. „Od 10 lat nie zdarzyło się nic tak dobrego”

 0

Czytaj także