Imponujący debiut giełdowy Petroinvestu

Imponujący debiut giełdowy Petroinvestu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała w poniedziałek spółka Petrolinvest. Na rozpoczęciu notowań za prawa do akcji płacono 390 zł. Krótko po otwarciu za akcję spółki płacono 420 zł. Cena emisyjna wynosiła 227 zł.

Debiut Petrolinvestu jest 25. w 2007 r. i 311 spółką notowaną na GPW.

Prezes firmy Paweł Gricuk powiedział podczas debiutu spółki na GPW, że Petrolinvest nie wyklucza w tym roku przeprowadzenia kolejnej, większej od obecnej emisji. "Planujemy przeprowadzenie emisji na rok przyszły, ale nie wykluczamy, że mogłoby do niej dojść jeszcze w tym roku" - poinformował.

Dodał, że nowa emisja jest związana z planami inwestycyjnymi spółki, a jej przeprowadzenie uzależnione byłoby od wyników prac poszukiwawczych.

Zapytany o jej wielkość powiedział, że byłaby większa od obecnej.

Oferta publiczna Petrolinvestu obejmowała 528.600 akcji serii B. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 90,9972 proc. Z oferowanej puli akcji inwestorom indywidualnym przydzielono 132.150 akcji, a instytucjonalnym - 396.450 akcji. Akcje oferowane były po cenie emisyjnej 227 zł.

Wartość oferty wyniosła 119.992.200 zł brutto.

Paweł Gricuk ocenia, że akcje pracownicze mogą być dopuszczone do obrotu jesienią.

Petrolinvest w ofercie publicznej oferował 528,6 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B. Spółka pozyskała z emisji 119,99 mln zł.

W transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 132 tys. 50 tys. akcji. W tej transzy stopa redukcji wyniosła 90,99 proc.

W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 396 tys. 450 akcji.

Środki pozyskane z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na inwestycje w rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej, m.in. na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Occidental Resources.

Ponadto część środków emitent planuje przeznaczyć na pożyczki dla spółek poszukiwawczo-wydobywczych z przeznaczeniem na finansowanie ich planów inwestycyjnych w ramach posiadanych koncesji. Zamiarem spółki jest również przeznaczenie części pozyskanych środków na pokrycie kosztów działalności operacyjnej na terenie Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej; oraz kosztów związanych z realizowanymi przedsięwzięciami poszukiwawczo-wydobywczymi, takimi jak np. zakupy usług i produktów ponoszone w Polsce.

W 2005 roku Petrolinvest podjął decyzję dotyczącą realizacji nowej strategii zakładającej zmianę profilu działalności w obszarze handlu paliwami, głównie LPG, na profil poszukiwawczo- wydobywczy w zakresie ropy i gazu.

Od początku 2006 roku spółka prowadziła działania zmierzające do przygotowania zasobów umożliwiających budowę portfela inwestycji poszukiwawczo-wydobywczych. Obecnie Petrolinvest ma udziały pięciu spółek (w tym jednej pośrednio), które łącznie posiadają sześć koncesji poszukiwawczych lub poszukiwawczo-wydobywczych w Kazachstanie i w Republice Komi, na terenie Federacji Rosyjskiej.

W portfelu inwestycyjnym Petrolinvestu znalazły się udziały i akcje: OTG, Siewiergeofizyka, Profit, EmbaJugNieft, Nieftiegeoserwis. Ponadto spółka jest w trakcie nabywania akcji Peczora-Petroleum oraz posiada opcję zakupu udziałów w spółce Aktau-Tranzit.

Petrolinvest, który wchodzi w składu grupy Prokom, powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Jest pierwszą prywatną firmą poszukiwawczo-wydobywczą notowaną na GPW.

pap, ss

 0

Czytaj także