Ograniczenie podwyżek cen ciepła. Sejm uchwalił ustawę

Ograniczenie podwyżek cen ciepła. Sejm uchwalił ustawę

Kadr z posiedzenia Sejmu (25 stycznia)
Kadr z posiedzenia Sejmu (25 stycznia) Źródło: Sejm
Sejm uchwalił w czwartek ustawę ograniczającą podwyżki cen ogrzewania.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejm uchwalił ustawę zamrażającą ceny ogrzewania. Podczas głosowania odrzucono większość poprawek, zgłoszonych przez polityków opozycji. Za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, 8 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

Zamrożenie cen ciepła. 13 poprawek do ustawy

Wśród zgłoszonych do ustawy poprawek znalazła się m.in. zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, która zakładała objęcie wsparciem nie tylko gospodarstw domowych, ale i przedsiębiorców. Z kolei posłowie Lewicy chcieli wykreślenia obowiązku informowania odbiorców o rozwiązaniach ustawy.

Większość poselskich poprawek nie zyskała rekomendacji komisji.

Zamrożenie cen ciepła. Najważniejsze rozwiązania projektu

Jeśli projekt zostanie przyjęty, wprowadzone zostanie wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola – przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła.

  • Nowe przepisy zakładają, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.
    – W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.
    – Maksymalna cena netto na ciepło dotyczy również limitu, który wynika ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o to, aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła zaszły przed 30 września 2022 r. W takim przypadku, w rozliczeniach z odbiorcami, przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie musiało wykorzystywać cenę, która jest korzystniejsza dla odbiorcy.
  • Maksymalna cena netto dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła.
  • W terminie do 10 dni od wejścia w życie ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę netto dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła.

Czytaj też:
„Wakacje rachunkowe” dla firm. Rząd szykuje nowy projekt
Czytaj też:
Waloryzacja emerytur rekordowa jeszcze bardziej. Minister zapewnia, że dla budżetu to nie problem