Polish National Sales Awards – silna marka w sprzedaży
Artykuł sponsorowany

Polish National Sales Awards – silna marka w sprzedaży

Elżbieta Pełka – Prezes PNSA
Elżbieta Pełka – Prezes PNSAŹródło:PNSA
Odwrócenie krzywdzącego stereotypu, zmiana postaw wobec grupy społecznej, wdrażanie ponadbranżowych standardów regulujących szerokie spektrum zachowań gospodarczych. Niemożliwe? Dzięki silnej marce, wszystko jest możliwe.

Najsilniejsze marki, to te, które trafiają w silną naturalną potrzebę, lub trafiają w potrzebę doskonale wykreowaną. Globalne marki-gwiazdy, jak iPhone, czy Google, kryją narzędzia i funkcjonalności zaprojektowane tak, by ważną cywilizacyjną potrzebę kontaktu z technologią realizować w sposób, który będzie kwintesencją przyjemnego doświadczenia i dobrego gustu, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu zaawansowania technologicznego. Oczywiście potrzeby klienta mogą być różnorakie, mogą się wiązać z noszeniem określonego rodzaju spodni, z jazdą samochodem z określonym logo na masce. Potrzeby mogą też dotyczyć rzeczy niematerialnych takich jak zniwelowania nieprawdziwych i krzywdzących stereotypów i promocji określonych wartości. Realizacja takich celów spoczywa na instytucjach, organizacjach pozarządowych etc.

Wywodząc swoje doświadczenie z biznesu, uznaliśmy, że najskuteczniejszym mechanizmem zmiany jest silna marka. Tak powstał konkurs Polish National Sales Awards, którego zadaniem jest wyłonienie i zaprezentowanie środowisku biznesowemu, ale też społeczeństwu, wybitnych sprzedawców, mistrzów w swoim zawodzie, handlowców skutecznych, a zarazem etycznych, którzy stają się wizytówka i ambasadorami całej, ponadbranżowej grupy zawodowej. Tak powstało pierwsze i jedyne przedsięwzięcie w kraju, którego zadaniem jest również promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży i obsługi Klienta w oparciu o zasady dobrych praktyk.

Przedsięwzięcie, jakim jest Polish National Sales Awards zostało przygotowane przez zespół polskich i brytyjskich ekspertów, menedżerów, praktyków sprzedaży mających wieloletnie doświadczenie na polskim rynku oraz przy ogromnym wsparciu PwC, które pomagało dokonywać oceny procesu metodologicznego PNSA, który tworzyliśmy. Od ponad 8 lat wspomaga nas w tym obszarze firma doradcza KEARNEY. Dzięki tej współpracy konkurs PNSA jest doskonale dostosowany do specyfiki polskiego rynku, a kategorie nagród odzwierciedlają kluczowe obszary sprzedażowe, w których nominowani mogą być wszyscy pracownicy działów związanych czynnie ze sprzedażą, niezależnie od branży oraz od stażu w danej firmie.

Gala Finałowa XI edycji PNSA

Jak wiadomo, zmiany postaw są zmianami, które zabierają najwięcej czasu i strategicznej pracy. PNSA promuje etos zawodu sprzedawcy, najwyższe standardy w sprzedaży, wymianę doświadczeń w sektorze, czyli takie atrybuty, o których rzadko mówiło się w kontekście wymienionej grupy zawodowej. Nie bez znaczenia są również pragmatyczne cele konkursu, które stają się istotne dla menedżerów ze względu na tu i teraz konkretnego biznesu, takie jak motywowanie pracowników do osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych oraz pomoc firmom w zwiększeniu sprzedaży, zmotywowanie zespołów do wydajniejszej pracy, podniesienie kompetencji do najwyższego poziomu. Oczywiście, jak każda marka, zaprojektowana do realizowania dużych celów, PNSA odwołuje się do różnych aspektów i działa na wielu poziomach znaczeń.

Prócz pracy na rzecz grupy zawodowej są również meta-cele, działalność na rzecz dobra wspólnego poprzez wpływ na rozwój przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nagrody przyznawane w konkursie PNSA są sposobem na pozapłacowe docenienie pracownika, poprzez uznanie, które sytuuje go nie tylko w skali szerszego otoczenia biznesowego, ale pozwala również dowartościować wewnątrz firmy, co również motywuje innych pracowników do osiągania sukcesów. PNSA to nie tylko konkurs i gala, ale także długofalowe działania polegające na promowaniu najlepszych praktyk sprzedażowych, pomocy w tworzeniu standardów sprzedaży na polskim rynku, motywowania pracowników sprzedaży i przede wszystkim szerokie promowanie działań etycznych w biznesie.

Dokonując analizy Polish National Sales Awards, na pewno patrzymy na to przedsięwzięcie w kontekście sukcesu. Jeżeli chodzi o wymiar biznesowy i marketingowy, mamy do czynienia ze stworzeniem i wprowadzeniem na rynku polskim nowej polskiej marki w sektorze B2B, w bardzo trudnym okresie, w jakim znalazła się gospodarka globalnie, w okresie tzw. psychozy kryzysu. Pamiętajmy, że PNSA powstała w roku 2008. Ten wymiar mógł być osiągnięty tylko dzięki dobrze osadzonym założeniom strategicznym, analizie, partnerom, właściwej komunikacji.

I najważniejszy wymiar – WYMIAR SPRZEDAŻY konceptu marki i przekonanie do niego naszej najważniejszej grupy docelowej – działów sprzedaży, sprzedawców, szefów sprzedaży oraz wszystkich osób, które powoli zaczęły stawać się promotorami idei PNSA i Ambasadorami Marki. Można stwierdzić, że samo przedsięwzięcie PNSA zdało najważniejszy sprzedażowy egzamin.

Stworzyliśmy markę, która się uczy i dostosowuje do szybko zmieniających się wyzwań współczesności. Nie działamy w próżni, lecz w określonej rzeczywistości społecznej, gospodarczej, kulturowej, ekonomicznej.

Podobnie jak rok 2008 tak samo szczególnie rok 2023 jest dla PNSA sprawdzianem siły marki oraz jej możliwości dostosowania się do nowej rzeczywistości. Nie ukrywamy, pandemia koronawirusa opóźniła start XII edycji, ale jej nie anulowała, a wojna u naszych wschodnich sąsiadów nie wstrzymała XIV edycji. Większość naszych działań została w okresie pandemii przeniesiona do internetu. Jednakże już w roku 2023 udało nam się zorganizować FORUM PNSA, w którym uczestniczyło ponad 180 gości.

To właśnie kryzysowe sytuacje pokazują dla kogo dobre praktyki i etos profesjonalnego sprzedawcy to rzeczywiste wartości, a nie puste frazesy. Dlatego teraz nie mogło zabraknąć PNSA, gdy popyt na potrzeby, które zaspokaja ta marka drastycznie rośnie.

Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku postanowiliśmy dokonać zmian w zakresie kategorii. Jako PNSA obserwujemy zmiany i nasza marka ewoluuje zgodnie z wektorem ewolucji całej sprzedaży. Trendy na rynkach jasno wskazują na dynamiczny rozwój i coraz większe znaczenie obszarów Customer Experience, oraz rosnącego wpływu Technologii i rozwoju E-commerce na ekosystem sprzedaży w Polsce i na świecie. Często bowiem, doceniamy zespoły sprzedaży, zapominając o zespołach stojących z tyłu, które składają się na kompleksowe doświadczenie klienta i sukces firmy. Dlatego odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i głosy naszych partnerów wprowadziliśmy nowe kategorie z zakresu Customer Experience i wykorzystania nowych technologii w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.

Pragnę również podkreślić, że w roku 2023 rozpoczynamy działania związane z rozwojem nowych tematów w PNSA – kolejne FORUM, tym razem poświęcone nowym technologiom – jest realizowane w czerwcu. Tworzymy również jedyną w Polsce platformę wymiany wiedzy PNSA KNOWLEDGE HUB, poświęconą sprzedaży i obsłudze Klienta.

Osiąganie celów społecznych, od których rozpoczyna się artykuł, nie byłoby możliwe bez współpracy z mediami, jak również bez konsekwentnie budowanej społeczności handlowców poprzez różnego rodzaju warsztaty, wykłady, debaty, wymianę wiedzy. Kreowanie nowego wizerunku sprzedawców i docieranie z nim do szerokiej społecznej świadomości to od początku ważny i prężnie realizowany cel PNSA.

Podkreślamy też, że PNSA udało się zbudować jeden z największych kapitałów społecznych w Polsce, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu różnych grup społecznych w przedsięwzięcie.

Gala finałowa XIV edycji konkursu Polish National Sales Awards odbędzie się już 1 lutego. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna od godz. 19:00 na YouTube PNSA (https://www.youtube.com/@polishnationalsalesawards1233).

Źródło: PNSA