Posłowie chcą naprawiać spółki Skarbu Państwa. Propozycje zmian w radach nadzorczych

Posłowie chcą naprawiać spółki Skarbu Państwa. Propozycje zmian w radach nadzorczych

Sejm
Sejm Źródło:X / Sejm, Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu
Politycy rządzącej koalicji chcą ukrócić polityczną korupcję w spółkach Skarbu Państwa. W piątek posłowie będą głosować nad ustawą wprowadzającą do rad nadzorczych spółek państwowych nowego członka, którego w przepisach określono mianem członka niezależnego.

Na piątkowym posiedzeniu posłowie zajmą się pierwszym czytaniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Autorzy przedstawiają projekt jako „próbę ratowania spółek Skarbu Państwa” poprzez zapewnienie profesjonalizmu i fachowości w zarządzaniu majątkiem publicznym oraz zwalczenie politycznej korupcji.

Członkowie niezależni w radach nadzorczych

Projekt koncentruje się na podniesieniu wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autorzy projektu chcieliby, aby do organów nadzorczych spółek w pełni kontrolowanych przez państwo zostali wprowadzeni tzw. członkowie niezależni. Mieliby spełniać wymogi „właściwe dla kandydatów na członków komitetu audytu, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”, ale jednocześnie odpowiadać kryteriom apolityczności i apartyjności.

Członkiem niezależnym nie będzie mogła zostać:

  • osoba należąca do partii politycznej,
  • osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego pełniła funkcję wymienioną w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego wykonywała mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego,
  • osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyła pracę lub usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Projekt zakłada także pełną jawność wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Czytaj też:
Jedyny pewnik w sprawie CPK. Koszty budowy tej linii są ogromne
Czytaj też:
Lasek o przyszłości CPK. „Nie odchodzimy..."

Opracowała:
Źródło: Wprost