Ropa naftowa i paliwa – Polska po bezpiecznej stronie
Artykuł sponsorowany

Ropa naftowa i paliwa – Polska po bezpiecznej stronie

Zbiornik paliwa
Zbiornik paliwa Źródło: Materiały prasowe / PERN
Strategiczne inwestycje PERN w nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz nowe rurociągi przesyłowe to dziś jeden z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego Polski. To kluczowy czynnik zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie. Dzięki inwestycjom, które firma konsekwentnie realizuje od 2016 roku, możemy dziś spać spokojnie bo, mimo sankcji na rosyjską ropę naftową i paliwa, nasza gospodarka może normalnie funkcjonować.

Zeszły rok to bez wątpienia kluczowy okres dla polskiego i europejskiego rynku naftowo paliwowego. PERN realizował swoją misję polegającą na zabezpieczeniu ciągłości dostaw ropy naftowej i paliw do Polski obok toczącej się u wschodnich granic wojny, która przemodelowała całe europejskie myślenie na temat bezpieczeństwa energetycznego, pewności pokładanej w rosyjskich dostawcach i konieczności gwałtownej reorientacji dostaw.

Okazało się, że wiele doktryn gospodarczych w dziedzinie energii legło w gruzach, a Polska – m.in. za sprawą PERN – udowodniła, że jest dobrze przygotowana na negatywne scenariusze. Inwestycje spółki w magazynowanie i transport ropy oraz paliw, jak również w infrastrukturę pozwalającą lepiej i szybciej obsługiwać klientów autocysternowych, umożliwiły skuteczną odpowiedź na zmiany jakie narzuciła tocząca się w Ukrainie wojna.

Nowe zbiorniki na olej napędowy

Mimo tych niesprzyjających okoliczności PERN koncentrował się na realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa. W minionym roku spółka oddała do eksploatacji siedem nowych zbiorników na paliwa, co w istotny sposób wzmocniło niezależność energetyczną Polski.

Ruszyła także budowa kolejnych ośmiu magazynów. Dzięki realizacji tej części projektu PERN jeszcze w tym roku dostarczy swoim klientom aż ćwierć miliona m³ nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych.

To właśnie konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw surowca do klientów i paliw na rynek w warunkach dużej niepewności geopolitycznej było jednym z większych wyzwań minionego roku. Chodzi zwłaszcza o zmieniającą się architekturę dostaw ropy naftowej do Polski, co wymagało od PERN dużej elastyczności i zwinności.

Dużą zmianą i wyzwaniem biznesowym dla polskich uczestników rynku naftowo-paliwowego była także zmiana kierunku dostaw paliw. Do wybuchu wojny w Ukrainie paliwa płynęły do Polski głównie ze Wschodu, a do Ukrainy – z Rosji i Białorusi. Od 24 lutego kierunek jest odwrotny – płyną z Polski do Ukrainy.

Wzmacniamy filary bezpieczeństwa

PERN w dalszym ciągu będzie koncentrował się na umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez kolejne inwestycje. Chodzi o nowe projekty, takie jak min. rozbudowa Naftoportu o kolejne stanowisko do obsługi tankowców, by jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby rynku, jak również nowe zbiorniki w hubie paliwowym w Dębogórzu, gdzie przypływają ładunki z olejem napędowym. Tam są rozładowywane i sukcesywnie ekspediowane na rynek. To właśnie w Dębogórzu planowana jest m.in. budowa trzech dodatkowych zbiorników, większych niż dotychczas, tym razem o pojemności 50 tys. m³ każdy.

Skuteczność działań PERN potwierdzają choćby wyniki Naftoportu, który w 2022 roku po raz kolejny zanotował rekordowe przeładunki.

W kontekście dostaw ropy naftowej do Polski Naftoport jest dziś oknem świat. To skuteczne narzędzie, które pozwala nam być niezależnymi od dostaw surowca z Rosji. Faktycznie, przed spółką stoi teraz kluczowe zadanie polegające na tym, by w jak najkrótszym czasie wybudować kolejne stanowisko do obsługi tankowców, dzięki czemu wzrośnie nie tylko efektywność dostaw, ale i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Naftoport podpisał już umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu o nowe głębokowodne stanowisko przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń.

To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Po rozbudowie terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC.

Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie pewności ciągłości operacyjnej oraz pełnej dostępności Naftoportu dla zgłaszanych dostaw surowcowych.

Poprawa bezpieczeństwa logistyki dostaw morskich

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury w dostawach morskich, poza dostępnością Naftoportu i niezbędnych pojemności zbiornikowych, jest zwiększenie wydajności operacyjnej rurociągu pomorskiego, dzięki któremu ropa naftowa z morza dociera do rafinerii. PERN przetestował i potwierdził skuteczność środka zmniejszającego opory tzw. DRA (Drag Reducing Agent) w tłoczeniu ropy naftowej i zwiększenie możliwości przesyłowych tej magistrali nawet o ponad 30 proc.

Stosowanie DRA to nie tylko zapewnienie mechanizmów zwiększenia wydajności systemu, co jest kluczowe w sytuacji zakłóceń w logistyce dostaw surowca do rafinerii, ale również możliwość poprawy bezpieczeństwa pracy rurociągów poprzez większą kontrolę parametrów technologicznych tłoczeń. Obecnie PERN prowadzi procedurę przetargową na dostawy DRA i implementację dozowania w II półroczu tego roku.

PERN analizuje także kolejne projekty inwestycyjne, które ułatwią zarządzanie morskimi dostawami surowca. Spółka rozważa m.in. dalszą rozbudowę bazy surowcowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku. Firma jest także przygotowana do budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, który dostarcza surowiec z morza do Polski i Niemiec.

Inwestycje w kolej

PERN w dalszym ciągu będzie inwestował w infrastrukturę kolejową w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne. PERN chce również rozbudować nalewnię kolejową o czwartą kabinę załadunkową, ze względu na zapotrzebowanie rynku.

Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego (obsługa większych tankowców) oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do Portu w Gdyni, jak również bazy paliw w Dębogórzu, pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowanie ich w głąb kraju.