Polska skarży unijny pakiet Fit for 55. Jest wniosek do TSUE

Polska skarży unijny pakiet Fit for 55. Jest wniosek do TSUE

Anna Moskwa
Anna Moskwa Źródło:gov.pl/web/klimat
Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa akty prawne, które są częścią unijnego pakietu Fit for 55. Przepisy dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

To kolejna skarga, jaką Polska złożyła w sprawie unijnego pakietu regulującego politykę klimatyczną. „Polska walczy o swoje interesy w UE i do tej pory złożyła cztery skargi na rozstrzygnięcia pakietu Fit for 55. Uważamy, że unijne propozycje mogą zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju, dlatego zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami składamy kolejne skargi” – wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Skarga do TSUE

Wśród zaskarżonych aktów prawnych znajduje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które ustanawia mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Zgodnie z tymi przepisami importerzy towarów mają obowiązek nabyć odpowiednie certyfikaty, których ceny ustanawia się na podstawie cen uprawnień do emisji CO2. System jest dla polskich importerów niekorzystny i może negatywnie wpłynąć na gospodarkę kraju.

„Ponieważ rozporządzenie ustanawia przepisy o charakterze przede wszystkim fiskalnym, to zamiast zwykłej procedury ustawodawczej, zakładającej kwalifikowaną większość w Radzie, powinna była zostać zastosowana specjalna procedura ustawodawcza, w‍ ramach której niezbędne jest uzyskanie w Radzie jednomyślności wszystkich państw członkowskich” – wskazała minister Anna Moskwa.

Uprawnienia do emisji

Drugi zaskarżony akt prawny to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych. Po zmianach w przepisach do unijnego systemu stabilności wpływa większa liczba uprawnień, przez co na rynku jest ich mniej, a ceny rosną.

Zdaniem polskiego rządu dyrektywa narusza zasadę pomocniczości, proporcjonalności i lojalnej współpracy poprzez nieuwzględnienie w toku procesu legislacyjnego rzeczywistych możliwości państw członkowskich.

Czytaj też:
Elektromobilność. Nowe obowiązki dla państw UE, w tym Polski
Czytaj też:
O co chodzi z pakietem „Fit for 55”? Czyli jakie UE chce dbać o klimat