RPP podtrzymuje cel inflacyjny

RPP podtrzymuje cel inflacyjny

Dodano:   /  Zmieniono: 
RPP w najnowszych założeniach polityki pieniężnej na 2009 rok podtrzymała, że będzie dążyć do sprowadzenie inflacji jak najbliżej 2,5 proc., ale jednocześnie tak, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

"Podstawowym celem polityki pieniężnej prowadzonej w 2009 r. będzie -  podobnie jak w latach poprzednich - dążenie do utrzymania inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5 proc. Jednocześnie polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego" - napisano w dokumencie.

RPP w dokumencie napisała, że dokonane wcześniej podwyżki wraz z umocnieniem kursu złotego będą oddziaływały w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej.

"W I połowie 2008 r. Rada kontynuowała rozpoczęty w 2007 r. cykl podwyżek stóp procentowych. W tym samym czasie następowało umocnienie kursu złotego. Dokonane podwyżki stóp procentowych w połączeniu ze znacznym umocnieniem kursu walutowego będą oddziaływały w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej w 2009 r. Jednocześnie ze względu na trwałość skutków wstrząsów cenowych na rynkach światowych oraz wzrost cen regulowanych w Polsce, które to czynniki przyczyniły się do przyspieszenia tempa wzrostu cen, a także biorąc pod uwagę opóźnienia w  mechanizmie transmisji impulsów polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu 2,5 proc. będzie prawdopodobnie następował stopniowo" - napisano w dokumencie.

"W 2009 r. poziom stóp procentowych będzie - podobnie jak w latach poprzednich - dostosowywany do zmieniającej się oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie powyżej lub poniżej celu inflacyjnego 2,5 proc" - napisano.

RPP zastrzegła, że w przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia przez Polskę do strefy euro, Rada będzie prowadziła politykę pieniężną umożliwiającą spełnienie kryteriów konwergencji, a tym samym umożliwiającą przyjęcie przez Polskę euro w wyznaczonym terminie.

ND, PAP

 0

Czytaj także