Protest SDP ws. zwolnień w oddziałach TVP

Protest SDP ws. zwolnień w oddziałach TVP

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciw "przedmiotowemu traktowaniu dziennikarzy i bezzasadnemu ich zwolnieniu" przez dyrekcje oddziałów TVP w Bydgoszczy i Gdańsku.

"Uważamy, że polityka kadrowa, prowadzona przez te ośrodki, urąga zasadom współżycia społecznego i instrumentalnie wykorzystuje literę prawa pracy" -  głosi przyjęta w Warszawie uchwała zjazdu SDP.

Przeciw zwolnieniom dziennikarzy w gdańskim oddziale TVP zaprotestowało w  lipcu ponad 20 twórców i naukowców z Trójmiasta. Pod listem otwartym w tej sprawie podpisali się m.in. pisarz Stefan Chwin i rysownik Zbigniew Jujka.

Wśród 11 pracowników oddziału TVP Gdańsk, którzy w czerwcu otrzymali wypowiedzenia, są kierownicy produkcji, redaktorzy i znani dziennikarze, m.in. Janusz Trus i Hanna Kordalska-Rosiek. Dyrekcja ośrodka redukcję zatrudnienia tłumaczyła względami ekonomicznymi. Kilka zwolnionych osób nie zgodziło się z  taką argumentacją; wystąpiły one do Sądu Pracy.

ND, PAP

 0

Czytaj także