UE: krajom – kandydatom grozi kryzys

UE: krajom – kandydatom grozi kryzys

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Europejska obawia się kryzysu finansowego w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. Do raportu komisji dotarł niemiecki dziennik "Die Welt".
Według unijnych ekspertów, tylko spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska kosztować będzie kraje aspirujące do UE ok. 150 mld marek. Potrzebne urządzenia będą musiały zostać zakupione na Zachodzie, a unijny budżet zrefundować może te wydatki tylko w niewielkim stopniu. Kandydatom do unii grożą więc znaczne deficyty handlowe i budżetowe, szczególnie wtedy, gdy przestaną wpływać środki z prywatyzacji.
Komisja Europejska ostrzega przed nadmiernymi wahaniami stóp procentowych i kursów walut oraz wysoką inflacją, gdyż może to prowadzić do spadku produkcji. Analiza komisji zawiera również zalecenie oddania inwestorom zagranicznym całego sektora bankowego. Zaostrzająca się walka konkurencyjna zwiększy ryzyko plajty środkowoeuropejskich banków, o ile nie zostaną wsparte zachodnim know - how.
rp, pap
 0

Czytaj także