WSA uchylił karę dla J&S Energy

WSA uchylił karę dla J&S Energy

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o karze 452 mln zł nałożonej na spółkę J&S Energy za brak wymaganych zapasów paliw. Decyzja o karze nie podlega wykonaniu - orzekł sąd.
Wtorkowy wyrok jest nieprawomocny, można się od niego odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok oznacza, że Agencja Rezerw Materiałowych będzie musiała ponownie rozpatrzyć sprawę i wydać prawidłową decyzję.

Spółka J&S Energy odwołała się do sądu od kary nałożonej przez Agencję Rezerw Materiałowych i utrzymanej przez Ministra Gospodarki. Pomimo odwołania do sądu, spółka 30 czerwca wpłaciła karę na konto Agencji.

Sąd nie podważył merytorycznych podstaw nałożenia kary. Uznał, że naruszono zasady prawa administracyjnego, przy wydawaniu decyzji o karze.

Ani Agencja Rezerw Materiałowych, ani Ministerstwo Gospodarki, które rozpatrywało odwołanie od decyzji ARM, nie ustalili prawidłowo dnia, w którym został stwierdzony niedobór paliw - orzekł sąd. Nieprawidłowo została też ustalona cena paliw, na podstawie której wylicza się karę - podał w uzasadnieniu wyroku sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sędzia wyjaśniał, że protokół kontroli przeprowadzonej w J&S Energy przez pracowników Agencji został sporządzony 2 sierpnia 2007 r., ale kontrola, podczas której stwierdzono niedobór paliw odbyła się dzień wcześniej - 1 sierpnia. Później w decyzji ARM i ministra podawana jest niewłaściwa data - 2 sierpnia, jako ta kiedy stwierdzono niedobór paliw - podkreślił sąd.

Ponieważ w decyzji nie ustalono prawdziwego dnia stwierdzenia niedopełnienia ustawowego obowiązku utrzymania zapasów paliw, różnica jednego dnia stała się podstawą uchylenia decyzji administracyjnej nakładającej karę na J&S - tłumaczył w uzasadnieniu sędzia.

Do wyliczenia wysokości kary dla spółki ARM i MG powinno korzystać z ceny paliw z 1 sierpnia 2007 r. Sąd uznał też za niezgodne z przepisami przyjęcie średniej ceny paliw z danego dnia. W ocenie sądu, zgodnie z ustawą, kara powinna być wyliczona na podstawie najniższej ceny paliw, stosowanej przez karane przedsiębiorstwo 1 sierpnia 2007 r.

W związku z uchyleniem decyzji, Ministerstwo Gospodarki ma zwrócić J&S Energy 107 tys. zł kosztów postępowania - zdecydował sąd.

Sąd nie podzielił innych argumentów podanych w skardze przez J&S Energy. Uznał, że pełnomocnictwa dla kontrolerów zostały wydane przez główną księgową, a nie prezesa ARM. Sąd ustalił jednak, że księgowa miała pełnomocnictwa do zastępowania prezesa i mogła wydać zgodę na kontrolę - tłumaczył sędzia Borowiecki.

Nie znalazła poparcia sądu również teza, że nie można karać przedsiębiorstwa za niedotrzymanie terminów utrzymywania określonych w ustawie poziomów zapasów paliw.

W październiku 2007 r. ówczesny wiceminister gospodarki Piotr Naimski informował, że ARM stwierdziła, iż na koniec lipca 2007 r. J&S Energy nie posiadała wymaganych zapasów paliw. Obowiązek taki nakłada ustawa, a Agencja zobowiązana jest do kontroli nad zapasami paliw. Prezes ARM nałożył wówczas na J&S Energy karę w wysokości 461 mln 696 tys. zł.

Karę 14 grudnia 2007 r. anulował wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak, argumentując, że przy jej nakładaniu doszło do błędów proceduralnych.

5 lutego ARM wszczęła ponownie postępowanie w tej sprawie. Po jego zakończeniu - 3 kwietnia - Agencja wymierzyła spółce J&S Energy karę w wysokości ok. 462 mln zł. 17 kwietnia spółka złożyła do ministra gospodarki odwołanie od decyzji ARM. Pawlak utrzymał karę, ale obniżył jej kwotę o 10 mln zł.

23 czerwca spółka zaskarżyła w warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym decyzję w sprawie nałożenia kary i wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania do momentu prawomocnego orzeczenia sądowego. 30 czerwca spółka poinformowała o wpłacie kary na konto ARM, pomimo zastrzeżeń i zaskarżenia decyzji o jej nałożeniu do sądu. Zapowiedziała, że będzie działać dla kompensacji swoich strat i szkód.

Spółka zapowiadała też dochodzenie odszkodowań w procesie arbitrażowym zgodnie z zapisami międzynarodowego traktatu Karty Energetycznej.

J&S Energy handluje m.in. paliwami, produktami petrochemicznymi, chemicznymi, nawozami sztucznymi i gazem LPG.

ab, pap

 3

Czytaj także