Będą kredyty dla nabywców polskich towarów

Będą kredyty dla nabywców polskich towarów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać kredytów eksportowych zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług, co ma poprawić sprzedaż polskich towarów i usług - przewiduje projekt rozpatrzony przez sejmową podkomisję.
Podczas posiedzenia sejmowa Komisja Finansów Publicznych podjęła uchwałę o łącznym rozpatrzeniu projektów nowelizacji dwóch ustaw: o Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Jednocześnie zdecydowano o przesłaniu obu rządowych projektów do podkomisji. Podkomisja tego samego dnia rozpatrzyła propozycje zmian.

Mają one na celu umożliwienie BGK, jako bankowi państwowemu, prowadzenie działalności bankowej i jednoczesne wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz rozwoju regionalnego.

Rząd zaproponował, aby w celu zapobieżenia negatywnym skutkom kryzysu finansowego stworzyć BGK możliwość wspierania - w ramach programów rządowych - polskich eksporterów. Cel ten ma być realizowany poprzez udzielanie przez BGK kredytów eksportowych zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług, co poprawi zbyt polskich towarów i usług.

Dla skutecznej realizacji programów rządowych minister finansów będzie przekazywał środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK. Ponadto BGK będzie miał możliwość sfinansowania programów rządowych ze środków pozyskanych z innych źródeł, w szczególności z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kraju i za granicą.

Rząd zaproponował również wprowadzenie przepisów umożliwiających ministrowi finansów przekazanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

Nastąpią również zmiany przepisów związanych z popieraniem budownictwa mieszkaniowego. Zaproponowano m.in. likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) i przekazanie aktywów netto tego Funduszu na fundusz statutowy BGK.

Wprowadzono możliwości udzielania przez BGK preferencyjnych kredytów m.in. dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na przedsięwzięcia inwestycyjno- budowlane mające na celu budowę lokali na wynajem.

Projekt zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne jest konsekwencją realizacji Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju.

Projektowane zmiany mają na celu wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji oraz ułatwienie w ten sposób dostępu do finansowania, głównie w formie kredytów, małym i średnim przedsiębiorcom.

pap, keb
 0

Czytaj także