Pakiet antykryzysowy będzie monitorowany

Pakiet antykryzysowy będzie monitorowany

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot.sxc.hu) 
Powstanie specjalny zespół, który ma ustalić zasady funkcjonowania pakietu antykryzysowego. Zespół będzie monitorował wszystkie dziania antykryzysowe. O tym będą m.in. rozmawiać członkowie poniedziałkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej.
Zespół ma sprawdzać, czy przepisy pakietu, głównie dotyczące prawa pracy, sprawdzają się w praktyce.  W posiedzeniu wezmą udział wicepremier Waldemar Pawlak oraz przedstawiciele władz związków zawodowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", OPZZ) i organizacji pracodawców (Business Centre Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, PKPP Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego).

Praca według zasad

Członkowie prezydium Komisji opracują zasady funkcjonowania specjalnego Zespołu ds. Łagodzenia Skutków Kryzysu Ekonomicznego dla Pracowników i Pracodawców. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, władz samorządowych oraz ministerstw zainteresowanych realizacją pakietu antykryzysowego. Mają oni analizować działanie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego i przygotowywać na bieżąco propozycje zmian jej przepisów.

PAP, „Puls Biznesu", dar