Wzrosną ceny benzyny i papierosów

Wzrosną ceny benzyny i papierosów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada wzrost opłaty paliwowej dla oleju napędowego. Szacuje się, że planowany wzrost dochodów z tego tytułu wyniesie ok. 2,2 mld zł rocznie. Rząd przyjął także projekt ustawy o podwyższeniu akcyzy na papierosy, który może przynieść budżetowi wpływy rzędu 530 mln zł.
"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych, o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedłożony przez ministra infrastruktury. W projekcie przyjęto, że dostosowanie stawek podatkowych dla oleju napędowego odbędzie się poprzez zmianę stawek opłaty paliwowej, co oznacza, że nie będzie podwyższana akcyza" - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

Olej napędowy droższy o 16 groszy...

"Projekt nowelizacji ustawy zakłada wzrost opłaty paliwowej dla oleju napędowego. Spowoduje to zwiększenie ceny 1 litra tego oleju o ok. 16 gr. brutto. Szacuje się, że planowany wzrost dochodów z tego tytułu wyniesie ok. 2,2 mld zł rocznie" - można przeczytać w dalszej części komunikatu.

...a paczka papierosów o 33 grosze

Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów. "Proponowana podwyżka akcyzy na papierosy do 273,88 zł/1000 szt., tj. o 5,19 proc., oznacza, że w 2010 r. średnia detaliczna cena papierosów wzrośnie o ok. 33 gr/20 szt. w stosunku do 2009 r. Szacuje się, że wzrost wpływów budżetowych z tego tytułu wyniesie ok. 530 mln zł" - informuje CIR.


PAP, arb

 0

Czytaj także