Nieuczciwy jak... polska firma

Nieuczciwy jak... polska firma

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Polskie firmy należą do najbardziej nieuczciwych na świecie. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzył 146 milionów złotych kary firmom, których działalność nie była do końca zgodna z prawem - donosi serwis money.pl
Polscy klienci najczęściej skarżą się na produkty RTV, AGD, obuwie oraz wątpliwej jakości usługi telekomunikacyjne i budowlane. Częstym zjawiskiem jest też umieszczanie na półkach przeterminowanych towarów. W ubiegłym roku szczególną uwagę UOKiK zwrócił sektor usług finansowych. - Liczba skarg zgłoszonych do miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta wzrosła o ponad 25 % - tłumaczy Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK. Jak podają statystyki, najwięcej zarzutów pojawiło się w województwach małopolskim i mazowieckim, najmniej w podlaskim i świętokrzyskim.

W sektorze finansowym skargi dotyczyły m.in. wprowadzania w błąd co do wysokości oprocentowania, prowizji i innych opłat za obsługę kredytów hipotecznych czy bezprawnego wpisywania do bazy nierzetelnych dłużników bankowych. Za takie traktowanie klienta zapłacił m.in. bank PKO BP, któremu UOKiK wymierzył karę w  wysokości ponad 5 mln zł za wprowadzenie konsumentów w błąd w trakcie kampanii reklamowej lokaty terminowej Max Lokata.

W ubiegłym roku UOKiK nałożył łącznie 512 kar. Najniższa, nałożona na jedno z biur podróży wyniosła 77 zł, natomiast największa została wymierzona spółce PKP Cargo - firma musiała zapłacić ponad 60 mln zł. Naruszenie interesów konsumenta przybierało różne formy. Najczęstszym problemem klientów były jednak trudności z prawem do reklamacji. - Producenci w momencie reklamacji z uporem powtarzają na przykład, że towar był używany niezgodnie z przeznaczeniem. I konsument zamiast walczyć dalej, daje za wygraną – tłumaczy Cieloch.

AG, money.pl
 3

Czytaj także