Optymistyczny budżet - PKB ma wzrosnąć o 3,5 proc.

Optymistyczny budżet - PKB ma wzrosnąć o 3,5 proc.

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wprost
Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia do przyszłorocznego budżetu przekazuje Centrum Informacyjne Rządu.
Resort finansów przewiduje, że budżet będzie skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 3,5 proc. i inflacji średniorocznej wynoszącej 2,3 proc.; stopa bezrobocia w grudniu 2011 r. ma wynieść 9,9 proc.

MF podkreśla w założeniach do budżetu na 2011 r., że oczekuje, iż w 2010 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie popyt krajowy, a w przyszłym roku można oczekiwać jego poprawy. Rząd planuje skonstruować przyszłoroczny budżet w oparciu o regułę wydatkową, która ograniczy wzrost wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych do inflacji powiększonej o 1 pkt proc.

- W celu obniżenia relacji deficytu do PKB do poniżej 3 proc., zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, rząd w ramach Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie dyscyplinującej reguły wydatkowej, na podstawie której górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych obliczany byłby na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o 1 punkt procentowy - napisano w dokumencie.

W ubiegłym tygodniu założenia przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów. Nie przewidują one wzrostu płac w budżetówce. Zgodnie z założeniami, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3359 zł, nominalny wzrost przeciętnego wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,7 proc., a realny wzrost 1,4 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będzie na poziomie 4 proc., a przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,9 proc.

PAP / TVN24, PP
 0

Czytaj także