Zielone światło dla euro w Estonii

Zielone światło dla euro w Estonii

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Estonia otrzymała we wtorek ostatnią formalną zgodę ministrów finansów państw UE na wejście od 1 stycznia 2011 roku do strefy euro. Oficjalny kurs wymiany ustalono na 15,6466 estońskiej korony za 1 euro.

Po decyzji przywódców państw UE na szczycie w czerwcu i pozytywnej opinii Parlamentu Europejskiego, Ekofin, czyli ministrowie finansów państw Unii, ostatecznie zdecydowali, że Estonia stanie się siedemnastym członkiem strefy euro od początku przyszłego roku.

- Estonia osiągnęła wysoki poziom trwałej konwergencji gospodarczej - oświadczył komisarz UE ds. walutowych i gospodarczych Olli Rehn. - By zagwarantować, że przyjęcie euro będzie sukcesem, Estonia musi kontynuować wysiłki, by utrzymać ostrożną politykę fiskalną. Musi też pozostać czujna i reagować szybko i zdecydowanie w przypadku, gdyby miały wystąpić oznaki narastania nierównowagi makroekonomicznej i/lub utraty konkurencyjności. Estonia musi teraz kontynuować praktyczne przygotowania, by zapewnić, że zmiana waluty pójdzie gładko - dodał.

Aby przystąpić do strefy euro, kandydujący kraj musi w sposób trwały spełnić cztery warunki dotyczące stabilizacji gospodarczej. Chodzi o sytuację budżetową, stabilność cen, stabilność kursu walutowego oraz konwergencję długoterminowych stóp procentowych. Ponadto, jako piąty warunek, przepisy prawa krajowego dotyczące polityki pieniężnej muszą pozostawać w zgodzie z Traktatem UE.

PP, PAP

 0

Czytaj także