Polsce zabraknie gazu?

Polsce zabraknie gazu?

Dodano:   /  Zmieniono: 4
PGNiG przedstawiło niejawną informację, z której wynika, że w IV kwartale tego roku będzie dostarczać mniej gazu niż wynikałoby to z potrzeb polskiej gospodarki - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna". To konsekwencja sporu z UE, która nie pozwala Polsce parafować nowej umowy gazowej z Rosją, ponieważ jest ona niezgodna z unijnym prawem.
W weekend w Brukseli prowadzono umowy dotyczące zastrzeżeń KE do umowy. Unia zwraca uwagę, że na jej mocy do gazociągu nie będzie miała dostępu żadna strona trzecia co jest niezgodne z zasadą solidarności energetycznej UE. Rozmowy nie przyniosły żadnych efektów - i mają być kontynuowane w tym tygodniu.

Jeśli Unii nie uda się do 20 października nakłonić Rosji do zmiany stanowiska w sprawie umowy gazowej Polsce może zabraknąć w tym roku ponad 2,5 miliardów sześciennych gazu - czyli połowy polskiego zapotrzebowania na błękitne paliwo w tym okresie.

"Dziennik Gazeta Prawna", arb

 4

Czytaj także