Polska dostała 2 miliardy euro kredytu od EBI

Polska dostała 2 miliardy euro kredytu od EBI

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Europejski Bank Inwestycyjny udzieli polskiemu rządowi kredytu w wysokości 2 mld euro m.in. na projekty związane z rozwojem małych i średnich firm, zatrudnienie, szkolnictwo i ekologię - poinformowało ministerstwo finansów. To największy kredyt udzielony przez EBI państwu członkowskiemu, które przystąpiło do Unii po 2004 r.
Środki mają być przeznaczone na finansowanie projektów z unijnych programów: Innowacyjna Gospodarka (m.in. inwestycje w sektor małych i średnich przedsiębiorstw), Kapitał Ludzki (m.in. na zatrudnienie i szkolnictwo), Infrastruktura i Środowisko (m.in. na działania w ramach programu Natura 2000) i Rozwój Polski Wschodniej (m.in. na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu regionów zaliczanych do najmniej rozwiniętych w UE).

PAP, arb

 2

Czytaj także