PGNiG odwoła się od kary nałożonej przez URE

PGNiG odwoła się od kary nałożonej przez URE

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zapowiada odwołanie się od kary w wysokości 2 mln zł, jaką na spółkę nałożył niedawno prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Chodzi o nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót gazem z zagranicą.
"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA nie zgadza się z  zasadnością kary pieniężnej w wysokości 2 mln zł nałożonej na spółkę przez Prezesa URE i planuje wniesienie odwołania do Sądu" - czytamy w środowym komunikacie. Termin wniesienia odwołania upływa 4 stycznia 2011 r. - podał PGNiG.

Prezes URE 16 grudnia nałożył na PGNiG karę 2 mln zł, odpowiadającą 4,85 proc. przychodu z działalności objętej koncesją (obrót gazem z zagranicą) z 2009 r. Kara została nałożona za naruszenie warunków tej koncesji. W  ocenie prezesa URE, w latach 2007 i 2008 PGNiG przekroczył maksymalny udział gazu importowanego z jednego kraju (Rosji) w stosunku do całkowitego importu - potwierdziła rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska. Udział taki jest określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

"PGNiG SA nie zgadza się z zarzutem Prezesa URE, że spółka nie  przestrzegała warunków udzielonej jej koncesji na obrót gazem z zagranicą w latach 2007 i 2008" - podkreśliła w środę gazowa spółka. PGNiG nie zgadza się ze stwierdzeniem Prezesa URE, że w 2007 roku przekroczyło udział gazu ziemnego importowanego z Rosji w stosunku do  całkowitej wielkości gazu importowanego o 1,14 pkt procentowego, natomiast w 2008 roku o 2,76 pkt procentowego.

"Należy zauważyć, że Prezes URE przy określaniu wielkości udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, nie uwzględnia dostaw gazu do Polski z kierunków: zachodniego (Niemcy) oraz południowego (Czechy), traktując te  dostawy jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, nie objęte pojęciem importu" -  uzasadnia PGNiG. Ponadto spółka wskazuje, że określone w rozporządzeniu dla poszczególnych lat maksymalne udziały gazu importowanego były kalkulowane przy założeniu uruchomienia dostaw gazu z kierunku skandynawskiego, przede wszystkim z Norwegii, do czego nie doszło.

"Należy zauważyć, że podstawowym celem działalności spółki jest zapewnienie ciągłych i nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców w kraju" - podkreśla PGNiG. Przypomina jednocześnie, że nie jest już odpowiedzialna za rozbudowę infrastruktury, która decyduje o możliwościach dywersyfikacji dostaw. Infrastrukturą tą zajmuje się należący do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

zew, PAP

+
 0

Czytaj także