Firmę winiarską ma być łatwiej założyć

Firmę winiarską ma być łatwiej założyć

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Uproszczenie wymagań przy wpisie do rejestru przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub rozlewem wyrobów winiarskich zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. W głosowaniu wzięło udział 424 posłów. Za opowiedziało się 273, przeciw 150, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Przewiduje ona wprowadzenie zmian w klasyfikacji fermentowanych wyrobów winiarskich takich jak: wino owocowe, miody pitne, napoje winne owocowe, cydry, perry. Ma to zapewnić konsumentom lepszą informację o właściwościach poszczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich.

W ustawie uproszczone zostały wymagania dotyczące uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców zajmujących się wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Chodzi o producentów wyrabiających niewielkie ilości win owocowych markowych i miodów pitnych markowych z surowców uzyskanych z własnego gospodarstwa.

Określono także tryb zgłaszania nazw wyrobów winiarskich po to, by zostały one objęte ochroną jako nazwy pochodzenia albo oznaczeń geograficznych. Wnioski w tej sprawie będzie przyjmował minister rolnictwa, który następnie przekaże Komisji Europejskiej nazwy objęte ochroną. Dotychczas w polskim prawie nie istniały przepisy pozwalające na ochronę nazw wyrobów winiarskich ze  względu na ich pochodzenie.

Zwalnia się przedsiębiorców z obowiązku posiadania planu zakładu, obejmującego pomieszczenia produkcyjne z zaznaczeniem linii technologicznych, dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, stanowisk pracy oraz  pomieszczeń magazynowych, socjalnych i sanitarnych. Nie będzie też konieczne posiadanie własnego laboratorium do przeprowadzenia analiz fizykochemicznych wyrabianych i rozlewanych wyrobów. Przedsiębiorcy nie będą musieli uzyskiwać zaświadczeń, że posiadane przez nich obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymogi zawarte w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i zastąpią dotychczasową ustawę dotyczącą wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich z 22 stycznia 2004 r.

zew, PAP

 0

Czytaj także