PiS obiecuje łatwiejszą upadłość konsumencką

PiS obiecuje łatwiejszą upadłość konsumencką

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
PiS zapowiedziało, że w przyszłej kadencji Sejmu będzie zabiegało o uproszczenie procedury upadłości konsumenckiej oraz o zmniejszenie kosztów, które temu towarzyszą.
Wiceprezes PiS Beata Szydło przypomniała, że PiS złożyło projekt ustawy dotyczący upadłości konsumenckiej 2 grudnia ubiegłego roku. - W styczniu projekt został skierowany do komisji. Tam jednak utknął - zaznaczyła.

Kandydat PiS do Senatu startujący w Białej Podlaskiej Grzegorz Bierecki powiedział, że najważniejszym założeniem projektu PiS jest uproszczenie procedury upadłości konsumenckiej. - Obecnie jest ona zbyt skomplikowana. Nawet adwokaci mają problem z wypełnieniem niezbędnych formularzy - ocenił. Dodał, że przez dwa lata zaledwie 22 osobom udało się przejść przez postępowanie upadłościowe. Jak zaznaczył, projekt PiS zakłada też zmniejszenie kosztów postępowania upadłościowego. - Z naszych informacji wynika, że wynoszą one nawet do 22 tysięcy zł - powiedział.

Senator PiS Grzegorz Czelej, kandydujący do izby wyższej z Lublina, dodał, że nadal trwają prace nad zapisami w projekcie dotyczącymi ugody między dłużnikiem a wierzycielem. - Chcemy, aby przepisy nie doprowadzały bezpośrednio do upadłości, tylko dawały możliwość porozumienia się między stronami. Podobne rozwiązania są praktykowane w wielu krajach UE - powiedział.

Według niego, ustawa będzie korzystna nie tylko dla obywateli, którzy nie mogą wydobyć się z zadłużenia, ale także dla gospodarki oraz  instytucji finansowych. - Kilkaset tysięcy ludzi obecnie ukrywa się przed komornikami. Chcemy, aby wrócili do normalnego życia, aby instytucje były dla nich partnerem do rozpoczęcia życia gospodarczego na nowo -  dodał.

Przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zawarte są w prawie upadłościowym i  naprawczym. Z upadłości konsumenckiej można skorzystać raz na 10 lat w  przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy); o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd.

zew, PAP

 1

Czytaj także