Walcz o zaległy urlop. Masz czas do września

Walcz o zaległy urlop. Masz czas do września

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ech, urlop... (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
- Urlop niewykorzystany w tym roku powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 r. Od tej daty liczyć się będzie trzyletni okres przedawnienia prawa do urlopu.
W ustawie z 16 września 2011 o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz.1378) nie ma  przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do stosowania po 31 grudnia 2011 r. art. 168 kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu. - W związku z powyższym należy przyjąć, że urlop niewykorzystany do  końca 2011 r. powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 r. - oświadczyła rzeczniczka Głównego Inspektora Pracy Maria Kacprzak-Rawa.

Na pytanie, czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w tym terminie, rzeczniczka odpowiedziała: "Urlop niewykorzystany do końca roku, z dniem 1 stycznia staje się urlopem zaległym i powinien zostać udzielony pracownikowi w terminie określonym w  art. 168 kodeksu pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym przepisie".

- Pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego nawet wówczas, gdy pracownik nie wyraża na to zgody -  dodała, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r. (sygn. I PK 124/05). Pytana, kiedy wygasa prawo pracownika do niewykorzystanego urlopu, Kacprzak-Rawa odpowiedziała, że z upływem trzech lat, licząc od dnia, w  którym roszczenie o udzielenie urlopu stało się wymagalne (art. 291 k.p.) W związku z nowym brzmieniem art. 168 k.p. okres przedawnienia urlopu za 2011 r. w przypadku przesunięcia tego urlopu na 2012 r. liczony byłby od końca września 2012 r. - poinformowała.

zew, PAP