"Banki potrzebują miliardów euro"

"Banki potrzebują miliardów euro"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kto da pieniądze bankom? (fot. sxc) 
Na chwilę przed szczytem UE, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) ogłosił wyniki nowego badania banków w UE, tzw. stress-testów. Wynika z nich, że banki potrzebują zastrzyku 114,7 mld euro, o ponad 8 mld więcej niż Urząd szacował pod koniec października.

Grecja, Hiszpania, Włochy, a także Niemcy i Francja są w czołówce krajów, gdzie potrzebujących dofinansowania. - Wzmocnienie pozycji kapitałowej europejskich banków ma poprawić ich odporność na aktualne ryzyka systemowe wynikające z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, przy zachowaniu odpowiedniego przepływu kredytów do gospodarki realnej - napisali we wspólnym oświadczeniu minister finansów Jacek Rostowski (w imieniu polskiej prezydencji) i szef Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Andrea Enria.

Banki potrzebują dodatkowych kapitałów, by spełnić zatwierdzone na  poprzednim szczycie UE w październiku wyższe wymogi kapitałowe; chodzi o  zwiększony na czas kryzysu tzw. wskaźnik adekwatności kapitałowej z 5 do 9 proc. Wyliczone kwoty dla poszczególnych banków uwzględniają rynkową wartość obligacji w ich posiadaniu. Księgi banków obciążają papiery krajów euro "w kłopotach" takich jak Grecja, Włochy i Hiszpania. Wśród krajów, których banki potrzebują dokapitalizowania, EBA nie  wymienia Polski. Najwięcej dodatkowych kapitałów potrzebują banki w  Grecji, choć nie jest znana dokładna kwota, EBA podaje kwotę wynikającą z  wymogów programu pomocowego tego kraju (30 mld euro). Następne w  kolejności są Hiszpania (26,2 mld euro); Włochy (15,4 mld euro), Niemcy (13,1 mld euro); Francja (7,3 mld euro), Portugalia (6,9 mld euro), Belgia (6,3 mld euro).

EBA wskazuje na trudności banków w pozyskiwaniu finansowania, co  ogranicza ich akcję kredytową, i zapowiada środki zaradcze. - EBA, wspólnie z krajowymi nadzorcami, będzie dążyć do zapewnienia, że  działania banków zmierzające do spełnienia powyższych wymogów nie będą prowadziły do ograniczenia akcji kredytowej - czytamy we wspólnym komunikacie.

Banki mają do końca roku przedstawić krajowym regulatorom szczegółowe plany działań, by osiągnąć podwyższony wskaźnik kapitałowy. Nowe wymogi mają spełnić do końca czerwca 2012 r.; w razie gdy nie będą w stanie same pozyskać kapitałów, wesprą je rządy, a nawet fundusz ratunkowy strefy euro. Może to się jednak wiązać z częściową nacjonalizacją banków. Rekapitalizacja ma przygotować banki na szok związany z częściowym umorzeniem długu Grecji - Niemcy chcą strat dla inwestorów nawet rzędu 50-60 proc.

eb, pap