Prezydent pyta Trybunał Konstytucyjny, czy wszyscy emeryci są równi

Prezydent pyta Trybunał Konstytucyjny, czy wszyscy emeryci są równi

Dodano:   /  Zmieniono: 
W tym roku wszystkie emerytury - niezależnie od ich wysokości - zostaną podniesione o 71 złotych. Czy taka waloryzacja jest zgodna z konstytucją? (fot. sxc) 
Prezydent podpisał nowelę wprowadzającą kwotową waloryzację emerytur i rent w 2012 r. i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadza w 2012 r. kwotowy wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł. Waloryzacja przeprowadzana jest 1 marca. Sejm uchwalił nowelizację 13 stycznia. 19 stycznia Senat zdecydował, że nie wprowadzi do niej poprawek. Nowelizacja - wniesiona do parlamentu jako pilny rządowy projekt - ma  według niego chronić budżety gospodarstw domowych emerytów i rencistów pobierających niskie świadczenia. Z danych rządu wynika, że przy poziomie 71 zł wyższą od procentowej podwyżkę otrzyma 59 proc. emerytów i  rencistów. Jedna kwota dotyczy wszystkich świadczeń - z FUS, KRUS i dla służb mundurowych. O procentowy wskaźnik zostaną podniesione dodatki do  świadczeń.

Podczas prac w Parlamencie opozycja krytykowała pośpiech przy procedowaniu nad zmianami. Domagała się też m.in. zwiększenia z 71 do 84 zł kwoty waloryzacji.

Prezydent podziela intencję, czyli wolę poprawy sytuacji najmniej zamożnych emerytów i rencistów, które przyświecają waloryzacji kwotowej świadczeń w 2012 r. - brzmi uzasadnienie do podpisanych przez Bronisława Komorowskiego przepisów podnoszących świadczenia. Jak podała kancelaria prezydenta, Bronisław Komorowski po  podpisaniu odpowiedniej zmiany ustawowej skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, biorąc pod uwagę "głosy od  osób, które mogą stracić na tej waloryzacji".

W opublikowanym przez kancelarię uzasadnieniu podkreśla się też, że  ustawa wprowadzająca waloryzację kwotową ma doraźny charakter i "chociaż poprawi sytuację emerytów i rencistów otrzymujących niskie świadczenia, to nie jest rozwiązaniem systemowym – takim, które dałoby jasną perspektywę długofalowej poprawy sytuacji najuboższych emerytów i  rencistów". Prezydent oczekuje, że rząd przedstawi systemowe rozwiązania dotyczące waloryzacji emerytur i rent, które zapewnią ochronę świadczeń przed spadkiem ich realnej wartości, poprawiając jednocześnie sytuację najmniej zamożnych emerytów i rencistów - zaznaczyła kancelaria.


eb, pap